Rodzaje i formy kredytów.

Każda działalność gospodarcza prowadzona jest przede wszystkim pod kątem dostarczenia korzyści majątkowej dla przedsiębiorcy/właściciela. Niemniej zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania – najpopularniejszymi są kredyty, czyli tzw. kapitał obcy.

Jak widzimy poniżej, kredyty udzielane podmiotom gospodarczym są zróżnicowane – również pod względem czasowym. Za pomocą kredytów obrotowych mamy możliwość dofinansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, czyli np. wypłata wynagrodzenia dla pracowników, zakup towaru, wyposażenie sklepu, remont etc. Warto wiedzieć, iż kredyty obrotowe – jak może wskazywać sama nazwa są formą kredytów odnawialnych. Należy tutaj rozumieć możliwość zaciągnięcia kolejnego kredytu przy terminowej lub wcześniejszej spłacie obecnego zadłużenia.

Z kolei kredyty inwestycyjne są ściśle powiązane z realizacją zamierzonych przedsięwzięć, które mają na celu powiększanie majątku stałego poprzez przedsiębiorcę. W myśl kredytu inwestycyjnego należy rozumieć m.in. zakup maszyn, środków transportu, urządzeń, budowę i rozbudowę budynków (np. zakładów), zakup papierów wartościowych, czy zakup licencji i udziałów. Kredyty te są z reguły bardzo wysokie, a cała procedura ich przyznawania – długotrwała.

Złożenie samego wniosku o udzielenie kredytu to przysłowiowa bułka z masłem. Bank zażąda jeszcze jednak całej masy dokumentów celem ustalenia zdolności kredytowej oraz sprawdzenia historii w BIK.  Udając się do placówki banku należy zabrać ze sobą:

[note]

  • Biznesplan
  • Dokumenty finansowe i założycielskie
  • Zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami publicznoprawnymi
  • Formy zabezpieczeń potencjalnego kredytu
  • Wypełniony wniosek o przyznanie kredytu
  • Dowód osobisty[/note]

Ubieganie się o kredyt, to nie tylko kompletowanie dokumentów i załatwianie papierkowych formalności. Trzeba liczyć się z poniesieniem szeregu opłat – prowizji. Pierwszą z nich jest tzw. prowizja przygotowawcza, czyli najprościej rzecz ujmując, zapłacenie bankowi za przygotowanie umowy kredytu i szczegółowe sprawdzenie przedsiębiorcy wraz z prowadzoną przez niego firmą (BIK). Kolejną bardzo popularną prowizją jest sporządzenie aneksu – dokonanie zmian w istniejącej i prawomocnej umowie, prowizja za wcześniejsze spłacenie kredytu, oraz modna ostatnimi czasy tzw. prowizja od zaangażowania.

[tip]O czym należy pamiętać:

  • Przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu należy uważnie przeanalizować oferty wszystkich banków.
  • Decydując się na kredyt w banku, w którym nie posiadamy rachunku, liczmy się z koniecznością jego założenia (nie dotyczy wszystkich banków).
  • Regularna spłata rat – w przeciwnym wypadku historia kredytowa będzie nadszarpnięta.
  • Dodatkowe prowizje i opłaty.[/tip]

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.