Rola programów operacyjnych dla spółek giełdowych.

W dobie kryzysu gospodarczego spółki giełdowe z pewnością mają wiele problemów, wśród których jednym z największych jest źródło pozyskiwania dodatkowych funduszy na inwestycje. Zarówno pozyskanie dodatkowego kredytu bankowego jak i emisja większej ilości akcji jest sprawą trudną i ryzykowną. Biznesplany spółek giełdowych coraz częściej zakładają zatem pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej.

Programy operacyjne są bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania i to z kilku względów. Niewątpliwie atrakcyjna jest sama kwota dotacji jaką można otrzymać, która często jest liczona a miliardach złotych. Ponadto jest to pożyczka bezzwrotna, często także istnieje możliwość uzyskania zaliczki. Z tego też względu spółki coraz częściej zwracają się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o pomoc, zazwyczaj z programu Innowacyjna Gospodarka.

Program zakłada wspieranie nowych produktów i usług, co dla firm z branży komunikacyjnej czy komputerowej jest wręcz idealną sytuacją. Spółki dotację mogą pozyskać pieniądze m.in. na badania nad nowymi rozwiązaniami, wprowadzenie produktów lub usług na rynek, dyfuzję innowacji czy zwiększenie innowacyjności gospodarki. Unia oferuje także pomoc tym, którzy na giełdę dopiero wchodzą, finansując nawet do 50% debiutu giełdowego.

O zainteresowaniu dotacjami przez spółki giełdowe najlepiej mówią liczby. 2 miliardy dotacji dla Quantum Software czy 1,5 miliarda dla Komputronika, najlepiej świadczą o tym, że programy operacyjne są polskim spółkom potrzebne.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.