Spalarnia w Krakowie droższa, dotacja większa.

Budowa spalarni odpadów w Krakowie jest największym obecnie projektem realizowanym z unijnych środków w byłej stolicy Polski. Jest to tzw. projekt kluczowy, który dofinansowane Mia zagwarantowane i nie musiał startować w konkursie. Nie uchroniło to jednak inwestycji przed problemami spowodowanymi wahaniami kursów walut.

Gdy umowa o dotację była podpisywana kurs euro wynosił około 3,6zł. Od tamtego czasu wzrósł i ostatnie wyliczenia były dokonywane dla kursu 4,2zł. W efekcie koszty inwestycji znacznie wzrosły. Pół roku temu Kraków wycenił koszt budowy spalarni na 540 milionów złotych, z czego 300 milionów złotych miało pochodzić z Brukseli. W tej chwili koszt projektu to już ponad 700 milionów złotych. I choć automatycznie do 386 milionów wzrosła kwota dotacji to i tak problem jest – Kraków musi wyłożyć z własnej kieszeni ponad 75 milionów złotych więcej niż pierwotnie zakładano. Pieniądze miasto ma zamiar pozyskać z kredytu, który będzie obciążał budżet przez kilkanaście najbliższych lat.

Projekt budowy spalarni nosi nazwę „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości nieprzetworzonych odpadów zalegających na wysypisku śmieci. Oprócz tego zakład komunalny w Krakowie chce zwiększyć segregację surowców wtórnych. Jest to konieczne, gdyż bez tego niemożliwe będzie przygotowanie odpowiedniej mieszanki śmieci do pieców nowej spalarni. W Krakowie oprócz samej spalarni powstanie także kilka inwestycji towarzyszących głównemu projektowi.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.