Unia inwestuje w „czystą” energię.

Problem związany z pozyskiwaniem energii z paliw kopalnych jest jednym z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską i całym światem. Do 2020 Unia Europejska zamierza zwiększyć udział energii produkowanej z odnawialnych źródeł do 20%. Jednym ze sposób, aby to zrobić są dotacje na rozwój i modernizację „przyjaznych” elektrowni.

Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarce regionu jest jednym z promowanych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jak tłumaczą eksperci jest to bardzo ważny element dla rozwoju Mazowsza z dwóch względów. Po pierwsze wzmocni on bezpieczeństwo energetyczne regionu, a po drugie poprawi zaopatrzenie w energię terenów, w których infrastruktura energetyczna pozostaje na bardzo niskim poziomie.

Już od 8 września ruszy zatem konkurs w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. Wnioski o dotację mogą składać osoby, które planują budowę lub modernizację elektrowni wykorzystujących energię odnawialną – np. energię wiatrową, słoneczną, energię pozyskiwaną ze spalania biomasy. Ponadto dofinansowanie mogą otrzymać także projekty, które dążą do zminimalizowania emisji gazów z elektrowni cieplnych lub przekształcenia obecnych systemów ogrzewania w bardziej przyjazne środowisku.

W sumie do podziału jest całkiem sporo, bo 25 milionów euro. Dofinansowanie wymaga jednak wkładu własnego. Ten zależy od statusu prawnego beneficjenta i może wynosić od 3 do 40%.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.