Unia pomaga chronić własność intelektualną.

Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem, który zwiększa innowacyjność przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki. Biznesplan jednostek badawczych bardzo często zakłada stworzenie nowego produktu czy rozwiązania, opatentowanie go i czerpanie z tego tytułu korzyści. Koszty takiego działania są co prawda wysokie, jednak po raz kolejny z pomocą firmom przychodzi Unia Europejska.

Własność intelektualna jest bardzo często wykorzystywana na zachodzie Europy, a także w USA Japonii. Polskie przedsiębiorstwa raczej rzadko stosują ochronę swych produktów czy wynalazków. Powodem tego jest fakt, że uzyskanie patentu czy prawa autorskiego jest drogie i skomplikowane, a firmy nie chcą narażać się na kłopot i „niepotrzebne” koszty. Na szczęście dzięki unijnym dotacjom koszty zastrzeżenia znaku towarowego mają znacznie zmaleć.

Na ochronę własności intelektualnej zostanie przeznaczone 39 milionów euro z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Będą one rozdysponowane w ramach działania 5.4 – „Zarządzanie własnością intelektualną”. Firmy będą mogły się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych chociażby na opłaty urzędowe wynikające ze zgłoszenia wynalazku, pokrycie kosztów zebrania dokumentacji czy sfinansowanie tłumaczenia. Dofinansowanie będzie wynosić od 45 do 70% kosztów inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz od 35 do 60% tych kosztów dla średnich firm. Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 400 tysięcy złotych.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *