Unia pomaga najmłodszym.

8000 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z województwa kujawsko-pomorskiego skorzysta dzięki pieniądzom z programu operacyjnego kapitał Ludzki. Zarząd województwa przyznał 32 miliony złotych dotacji na poszerzenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych. Pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy 22 placówki. Zainteresowanie konkursem było tak wielkie, że konieczne było zwiększenie budżetu naborów o 15 milionów złotych.

Jednym z największych i najdroższych projektów, które zakwalifikowały się do otrzymania pomocy był projekt gminy i miasta Grudziądz. Działanie pod nazwą „dajmy szansę dzieciom” było skierowane przede wszystkim do przedszkolaków, które mają utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej. Dzięki połączeniu sił przedszkoli z Tarpna, Mniszka i Lotniska wniosek został oceniony pozytywnie i wart 3 miliony złotych projekt zostanie w 98% sfinansowany ze środków programu Kapitał Ludzki.

Cele projektu są dwa: upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Grudziądza oraz wyrównanie szans na rozwój poprzez szerszy dostęp do edukacji. W praktyce oznacza to, że utworzone zostaną dodatkowe grupy i odtąd dzieci nieobjęte jeszcze wychowaniem przedszkolnym, będą miały możliwość uczęszczania na zajęcia. Najmłodsi będą mogli liczyć na podstawową edukację przedszkolną, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia artystyczne, a także na wsparcie logopedy i psychologa. Szacuje się, że z projektu skorzysta około 200 dzieci. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2011 roku.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.