Unia stwarza szansę Mazowszu.

Mazowsze to największe i najludniejsze województwo w Polsce. Logiczne jest więc, że to właśnie tam trafi najwięcej pieniędzy z unijnych programów. Przed włodarzami gmin i powiatów na Mazowszu stoi zatem nie lada wyzwanie. Jeśli odpowiednio wykorzystają daną im szansę ( i pieniądze), Mazowsze może stać się centrum gospodarczym Polski.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 zakłada sobie dwa cele: zwiększenie spójności regionu oraz poprawienie konkurencyjności. Program jest skierowany do wszystkich – od samorządowców, przez jednostki kultury i oświaty, służbę zdrowia, na przedsiębiorcach kończąc. Priorytetami programu są m.in. rozwój potencjału innowacyjnego na Mazowszu, stworzenie regionalnego systemu transportu, szersze wykorzystywanie Internetu w mazowieckiej przedsiębiorczości, ochrona środowiska czy zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza. Zadań jest zatem wiele, pytanie tylko czy zostaną one wykonane?

Do tej pory Mazowsze ze swych osiągnięć może być dumne. 250 milionów wykorzystanych złotych w tym roku, stawia je – razem z Wielkopolską – na pierwszy miejscu wśród polskich regionów pod względem wykorzystywania funduszy europejskich. Tylko w pierwszej połowie tego roku o dotację z RPO starało się 3500 podmiotów. Wyniki są więc dobre, a mogą być jeszcze lepsze. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na szeroką skalę promuje dotacje unijne, przez co zwiększa świadomość mieszkańców. Inne regiony Polski mogą zatem spokojnie brać przykład z Mazowsza.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.