Unia zapłaci połowę naszych pensji.

Na lata 2007 – 2013 Polska otrzymała ogromne fundusze z Brukseli, które mają pomóc w rozwoju naszej gospodarki. W czasach kryzysu, dotacje unijne nabrały dla przedsiębiorców dodatkowego znaczenia i często są jedynym ratunkiem na przetrwanie. Zazwyczaj firmy wykorzystują pieniądze otrzymane z Unii do rozwoju, jednak coraz większy odsetek wniosków dotyczy dotacji na pensję pracownicze, które w znaczący sposób zmniejszają koszty własne przedsiębiorstwa.

Do 2013 roku przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dotację na 50% pensji pracownika nawet przez 24 miesiące. To do kogo i dla kogo może trafić ta dotacja jest jednak ściśle określone. Wsparcie można otrzymać tylko wtedy jeśli zatrudnimy osobę niepełnosprawną lub osobę w tzw. „bardzo niekorzystnej sytuacji”, do której do grupy należą m.in.

– bezrobotni przez conajmniej 6 miesięcy

– osoby z wykształceniem podstawowym

– osoby po 50 roku życia

– osoby samotnie wychowujące dzieci

Ponadto zatrudnienie pracownika musi być związane ze wzrostem zatrudnienia. Firma, która zwolni pracowników by zatrudnić nowych, spełniających warunki dotacji, nie dostanie wsparcia.

Aby otrzymać dofinansowanie należy zatem spełnić szereg warunków, jednak trud ten będzie w pełni wynagrodzony. Pracodawca otrzyma dofinansowanie równe 50% pensji dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz 75% dla osób niepełnosprawnych. Czas otrzymywania pieniędzy to 12 lub 24 miesiące, w zależności od sytuacji zatrudnianej osoby. Wnioski o tego typu pomoc można składać w wojewódzkich urzędach pracy w odpowiedzi na ogłoszone przez nich konkursy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.