Warunki przyznania kredytu dla firmy.

Wraz z pogłębiającym się światowym kryzysem gospodarczym coraz więcej firm popada w finansowe tarapaty. Przedsiębiorcy, których firmy miały ulokowane w bankach nadwyżki finansowe, wybierają je, aby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa – pieniądze te jednak nie zawsze wystarczają. A co mają zrobić firmy, które nie mają odłożonego złamanego grosza? Są dwa wyjścia: zawieszenie działalności gospodarczej, lub zaciągnięcie korzystnego kredytu. Nie mniej jednak znajdując się w beznadziejnej sytuacji, przyznanie kredytu bardzo często jest po prostu nieosiągalne. Jakie więc trzeba spełniać warunki?

Zanim zostanie złożony wniosek i nastąpi ta cała, dosyć skomplikowana procedura, warto zapoznać się z kilkoma cennymi informacjami odnoście warunków otrzymania kredytu.  Przede wszystkim – jest to rzeczą najważniejszą, liczą się wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez daną. Każdy bank rządzi się własnymi zasadami, dlatego też jeden zażąda przedstawienia wyników ekonomicznych z ostatnich trzech miesięcy, a drugi z ubiegłego roku, a nawet i z dwóch ostatnich lat. Banki muszą wiedzieć jak przedstawia się sytuacja kredytowa firmy – czy na chwilę obecną są spłacane inne kredyty, w jakim stopniu firma jest zadłużona etc.

W przypadku, jeżeli bank wyrazi zgodę na przyznanie kredytu, zwykle informuje przedsiębiorcę o możliwie największej kwocie, o jaką może się ubiegać. W podobnych sytuacjach bardzo często do głosu dochodzą również zewnętrzne firmy specjalizujące się w ocenie ryzyka kredytowego. Po skompletowaniu wszelkich wymaganych dokumentów i złożeniu wniosku kredytowego trzeba poczekać na decyzję, która jest podejmowana w maksymalnym terminie 14 dni. Decyzja pozytywna zapada wówczas, gdy rokowania, co do terminowej spłaty kredytu są zadowalające, a bank jest całkowicie pewny odnośnie wiarygodności danego przedsiębiorcy.

Kiedy uda się otrzymać upragniony kredyt, następuje jego stopniowa spłata, miesiąc po miesiącu. W przypadku nieterminowych spłat rat, bank zaczyna naliczać odsetki, koszty finansowania firmy, czyli klienta banku, a także tzw. ukryte koszty w postaci np. wysłanego ponaglenia, za które trzeba zapłacić 50zł. Jeżeli spłaty zaległych rat się przedłużają, banki najczęściej po pieniądze wysyłają komornika, który na dziesiątki różnych sposobów może wyegzekwować należne bankowi pieniądze – jedną z najbardziej drastycznych metod jest oddanie firmy pod zastaw, nie mniej jednak sytuacje tego typu zdarzają się niezwykle rzadko.

[note]Zasady udzielenia kredytu w skrócie (informacje ogólne dotyczące wielu banków):

  • posiadanie rachunku w banku, w którym zamierzamy wziąć kredyt
  • udokumentowana płynność finansowa przedsiębiorstwa
  • dobra historia kredytowa (informacje zawarte w BIK)
  • prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy
  • przedstawienie dodatkowych dokumentów wskazanych przez bank
  • zdolność kredytowa
  • posiadanie i przedstawienie ważnego dowodu osobistego i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, książeczka wojskowa, prawo jazdy)[/note]

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *