Wniosek o dotację a kwestie Podatkowe.

Zebranie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dotację, fachowe doradztwo w tej kwestii, a także samo napisanie i złożenie wniosku kosztuje. Czy koszt ten można jednak zaliczyć do kosztów firmy i odpisać od podatku? Z takim właśnie pytaniem zwróciła się do izby Skarbowej jedna z firm ubiegających się o dotację.

Wspomniana firma ubiegała się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożyła ona kilka wniosków, dotyczących m.in. zakupu maszyn, budowy hali produkcyjnej, a także kupno oprogramowania. Żeby uzyskać maksymalną szansę na pomoc, firma wynajęła do opracowana wniosku wyspecjalizowane w tym kierunku przedsiębiorstwo i poniosła z tego tytułu koszty. Część wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, reszta odpadła. I jak w tej sytuacji wygląda sprawa z podatkami?

Jak podała Izba Skarbowa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dotację z jakiegokolwiek programu operacyjnego, są kosztami podatkowymi. Jest tak, gdyż koszty te zostały poczynione w celu zapewnienia firmie przychodu, a konkretnie aktywów na sfinansowanie swych inwestycji i były niezbędne do prowadzenia działalności. Izba zaznaczyła, że wspomniane wyżej wydatki należy uznać za koszty pośrednie. Z tego względu podlegają one potrąceniu w dniu wpisanym w księgach rachunkowych, a podstawie dowodu księgowego. Krótko mówiąc, koszty te są takimi samymi kosztami jak np. zakup towaru i można odpisać z ich tytułu VAT.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.