Zachodniopomorskie pomoże obszarom wiejskim.

Wczoraj w zachodniopomorskim ruszył pierwszy program, który ma na celu poprawić warunki edukacyjne na obszarach wiejskich. Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór do konkursu „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Projekty, które zostaną zaakceptowane zostaną dofinansowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje można otrzymać na przeróżne formy działalności związaną z edukacją i poprawą wykształcenia na obszarach wiejskich. Przykładowymi działaniami, jakie mogą zostać wsparte z Unii są: rozwój edukacji na terenach wiejskich, podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi czy pobudzanie aktywności środowisk lokalnych. Oprócz działań związanych bezpośrednio z nauką, o pomoc mogą starać się także instytucje, które zamierzają przeprowadzić akcje promocyjne, szkoleniowe czy informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości ludności wiejskiej na temat wykształcenia.

Konkurs został ogłoszony w ramach Zachodniopomorskiego programu Kapitał Ludzki, a konkretnie z puli przeznaczonej na rozwój edukacji i poprawę wykształcenia w regionach. Nabór wniosków rozpoczął się wczoraj (24 sierpnia) i będzie trwał blisko 1,5 miesiąca – do 7 października. Zainteresowani mogą składać wnioski w Urzędzie Pracy w Szczecinie lub Punktach Konsultacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego, które znaleźć można w Szczecinie i Koszalinie. Nabór wniosków będzie czynny w godzinach 9-15.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.