Zatrudnianie na zasadzie telepracy.

Z każdym mijającym rokiem coraz częściej słyszy się o zjawisku wykonywania telepracy, nie mniej jednak w dalszym ciągu podejście wielu pracodawców do zatrudniania osób w ramach tzw. pracy wykonywanej na odległość, jest sceptyczne.

Telepraca jest niezwykle oszczędną formą zatrudnienia – wszak utrzymanie biura i opłacanie składek pracownikom do tanich nie należy. Wielu pracodawców martwi się o całkowity brak kontroli nad podwładnymi, a w rzeczywistości wielokrotne badania wykazały, że wydajność telepracowników wynosi grubo ponad 70%, czyli jest aż o 10% większa aniżeli tych stale inwigilowanych w tradycyjnym miejscu pracy. Ponadto nowoczesne technologie umożliwiają stały kontakt pomiędzy dwiema stronami – służą do tego m.in. udostępniane pracownikom narzędzia do komunikacji VOIP, jak również tradycyjne komunikatory głosowe, wśród których prym wiedzie niezastąpiony i darmowy Skype.

Jaka umowa?

Telepracownicy są osobami wykonującymi swoją pracę poza zakładem pracy, a jej wyniki przesyłają za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub – co zdarza się niezwykle rzadko, wyniki te dostarczają osobiście do siedziby firmy np. pod koniec każdego tygodnia.

Telepracownicy są zatrudniani na umowę o pracę. UWAGA! Nie należy mylić pojęć telepracy i pracy zdalnej, która odbywa się na zasadzie umowy zlecenia i/lub umowy o dzieło. W każdej umowie o telepracę koniecznie musi zostać określone miejsce jej wykonywania i niezbędne środki komunikacji elektronicznej. Dosyć często stosowanym kruczkiem jest zamieszczenie w takowej umowie notki o możliwości dokonywania kontroli pracy (np. wizyty domowe), konserwacji dostarczonego sprzętu czy też jego naprawy w wyniku awarii. Ostatnim i niezmiernie istotnym elementem umowy są niższe koszty uzyskania przychodu, lub 50% w przypadku twórców (redaktorów czy grafików).

Telepraca jest wymarzoną formą zarobkowania milionów ludzi, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że nie jest ona stała tzn. każda ze stron ma prawo wystosować wniosek o zaprzestanie wykonywania tej formy pracy w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia jej rozpoczęcia. Tym samym pracownik może być zobowiązany do powrotu do zakładu pracy tudzież stacjonarnego biura, lub odstąpić od wykonywania tej pracy/zostać zwolniony z powodu nieefektywnego wykonywania swoich obowiązków lub osiągania słabych wyników.

Obowiązki pracodawcy.

Zatrudniając nowego pracownika w formie telepracy lub dając taką możliwość osobie dotychczas pracującej w siedzibie firmy każdy pracodawca jest zobowiązany do:

 • dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy oraz jego ubezpieczenia (komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, mikrofon, słuchawki, kamera etc.)
 • pokrycia kosztów instalacji, konserwacji i napraw dostarczonego sprzętu
 • zapewnienia szkoleń odnośnie obsługi sprzętu

Nie mniej jednak bywa i tak, że do pracy wykorzystywany jest osobisty, domowy sprzęt pracownika – wówczas każdy pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wolnego od podatku ekwiwalentu pieniężnego, który powinien pokrywać m.in. comiesięczne zużycie energii, ilość zużytego papieru, tuszu w drukarce, pokrycie kosztów ewentualnych napraw etc.
[note]Pracodawca ma prawo wymagać od telepracownika:

 • przestrzegania czasu pracy zawartego w umowie
 • przestrzegania regulaminu pracy
 • zachowania tajemnicy informacji
 • przestrzegania tajemnicy służbowej
 • regularnego dostarczania tudzież przekazywania niezbędnych treści informacji
 • regularnego kontaktu z siedzibą firmy
 • dostarczania codziennych raportów, (jeżeli takowe są zawarte w umowie)

[/note]

Plusy i minusy wykonywania telepracy (względem pracownika)

[tip]Plusy:

 • komfort wykonywania pracy
 • możliwość łączenia pracy np. z wychowywaniem dziecka lub innymi obowiązkami domowymi
 • brak kosztów poniesionych w związku z regularnymi dojazdami do i z pracy
 • większa swoboda
 • w części przypadków – nienormowany czas pracy (dowolna pora jej wykonywania)

[/tip]

[warning]Minusy:

 • twarda samodyscyplina
 • idealna organizacja dnia pracy
 • w przypadku nieumiejętnego gospodarowania czasem praca do późnych godzin nocnych lub piętrzące się zaległości
 • niemożność powiązania pracy z życiem rodzinnym (nie można pracować i w tym samym czasie wykonywać innych zadań domowych)

[/warning]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.