Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Większość firm decydujących się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych ma głównie na względzie poprawę własnej sytuacji niż samą pomoc takiej osobie. Fakt, że z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej wiąże się wiele przywilejów, jak niższe podatki czy możliwość uzyskania specjalnych funduszy, to jednak nie można zapominać, że celem powinno być dobro takiej osoby i jej społeczna rehabilitacja, a nie jedynie względy pracodawcy.  Przed podjęciem takiej decyzji warto się zastanowić z czym się ona wiąże.

Osoby niepełnosprawne w lekkim stopniu nie mogą pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby takie nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu.  Dalsze ograniczenia idą w kierunku pracy nocnej i nadgodzin. Pracodawca powinien też potraktować jako czas pracy przerwę o długości 15 minut, którą osoba niepełnosprawna przeznacza na odpowiedni zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych.  Zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca powinien liczyć się z tym, że tacy pracownicy mają oni prawo do dodatkowego 10 – dniowego urlopu. Warunkiem jest jednak, aby zwykły urlop nie przekraczał 26 dni. Polskie prawo przewiduje w stosunku do osób niepełnosprawnych także przywilej w postaci otrzymania wynagrodzenia za 21 dni wolnych od pracy, w przypadku gdy dni te zostaną wykorzystane na rehabilitację.  Oprócz tego pracodawca powinien liczyć się także z tym, że będzie musiał zwolnić swojego pracownika (odpłatnie), jeżeli niepełnosprawny będzie musiał wykonać badania lekarskie.

Można powiedzieć, że korzyść jest dwustronna. Z takiego rodzaju zatrudnienia skorzysta pracodawca, a także sam niepełnosprawny. Pracodawca ma możliwość uzyskać dofinansowanie, które może dotyczyć zwrotu kosztów poniesionych na organizację stanowiska pracy, wynagrodzenia,  a także zwrot kosztów zatrudnienia osób, które pomagają niepełnosprawnemu pracownikowi.

Przygotowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oznacza odpowiednie zaadoptowanie pomieszczeń i urządzeń, które powinny ułatwić przemieszczanie się, a także wykonywanie pracy. Aby uzyskać zwrot tak poniesionych kosztów, osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona na co najmniej 36 miesięcy. W innym przypadku konieczne będzie oddanie przez pracodawcę środki w wysokości 1 / 36 kwoty podlegającej zwrotowi za miesiące brakujące. Wysokość dofinansowania wynagrodzeń jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności osoby. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie ono wynosić 160 % najniższego  wynagrodzenia, z umiarkowanym 140 % i z lekkim 60 %. Warto również wiedzieć, że pomoc zatrudnionych osób  do pomocy niepełnosprawnemu powinna polegać na wykonywaniu czynności, z którymi niepełnosprawny nie jest w stanie sobie sam poradzić na stanowisku pracy, a także w innych sytuacjach jak np. kontakty.

Mimo, że decyzja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest spowodowana głownie korzyściami finansowymi, to jednak należy stwierdzić, że wiele polskich firm nigdy nie przyjęła do pracy takiej osoby. Dość sporej liczbie pracowników, takie działanie kojarzy się z większymi wydatkami.  Jest to oczywiście spowodowane nieznajomością tematu. Niestety rzadko się zdarza, że pracodawcy sami szukają osoby niepełnosprawnej do pracy. Jeżeli ją już zatrudnią, to tylko dlatego, że sama się zgłosiła. Jednak w porównaniu z latami ubiegłymi i tak jest więcej zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pracodawcy powoli zaczynają ostrzegać korzyści  płynące z takiego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.