„Szczęśliwe przedszkolaki” w Rzeszowie

Projekt „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach” już niedługo obejmie swym zasięgiem 1100 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Rzeszowa. Jak łatwo się domyślić, projekt będzie miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych i będzie skierowany do dzieci z różnymi wadami spotykanymi w tym okresie życia.
Projekt pochłonie 2,7 miliona złotych i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Swym zasięgiem obejmie niemalże cały Rzeszów, gdyż skorzystać z niego będzie mogło 20% wszystkich przedszkolaków w Rzeszowie, czyli dokładnie tyle dzieci, ile posiada wady wymowy lub postawy. Będą one pochodzić z aż 26 placówek.
„Szczęśliwe przedszkolaki” mają na celu uzupełnienie oferty edukacyjnej, która, jak twierdzi rzecznik urzędu miasta w Rzeszowie, jest niedotowana do aktualnych potrzeb. Jak mówi, miasto nie ma pieniędzy by sfinansować dodatkowe zajęcia, a nie wszyscy rodzice posiadają niezbędne do tego środki. Dlatego też dotacja jest tutaj tak ważna. Umożliwi ona przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, które wyeliminują dysfunkcje ruchowe tj. skolioza, płaskostopie i inne wady oraz wady wymowy. Zajęcia logopedyczne prowadzone będą indywidualnie lub w grupach, zależnie od potrzeb. Dodatkowo przedszkola mają zostać wyposażone w sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia takich zajęć w dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *