Bezzwrotna pożyczka na biznes dla każdego

Wielokrotnie zapewne słyszeliśmy o dotacjach unijnych na rozpoczęcie własnego biznesu. Zazwyczaj jednak wiązało się to z ograniczeniami – pieniądze mogli dostać bezrobotni, osoby w trudnej sytuacji czy ci, którzy odczuli skutki kryzysu gospodarczego. W programie Kapitał Ludzki o wsparcie mogą się natomiast teraz ubiegać wszyscy zainteresowani, bez względu na sytuację materialną czy status zatrudnienia.

Aby otrzymać dotację należy zwrócić się do tzw. operatorów, czyli fundacji lub stowarzyszeń, które działają na terenie każdego województwa. Do wzięcia udziału w projekcie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Ci którzy się zakwalifikują wezmą udział w cyklu szkoleń, w których dowiedzą się jak prowadzić biznes, pisać biznesplany, itd. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o dotację i ewentualne podpisanie umowy.

Walczyć jest o co, bo nowy biznesmen może otrzymać 40 tysięcy bezzwrotnej pożyczki, która może być przeznaczona na inwestycję lub na zakup środków obrotowych, czyli towarów lub surowców. Ponadto przez pół roku będzie on również otrzymywał 1100 złotych miesięcznie. Pieniądze te można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa, czyli czynszów, rachunków czy składek ZUS.W sumie więc kwota wsparcie wynosi dokładnie 46600 złotych, czyli trzykrotnie więcej niż pomoc z Funduszu Pracy. Niestety jest jeden haczyk – żeby zachować dotację, firma musi przetrwać przynajmniej przez rok. W innym razie dotację trzeba będzie zwrócić.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *