Darmowy internet w Halinowie

200 rodzin w gminie Halinów już niedługo będzie mogło skorzystać z darmowego Internetu. Ten powstanie w ramach projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów”. Inwestycja warta 2,4 miliona złotych zostanie w znacznej mierze pokryta z funduszy unijnych.

O to, aby mieszkańcy gminy mogli skorzystać z Internetu ma zadbać firma Crowley Data Poland. Na zlecenie Urzędu Miejskiego zbuduje ona w Halinowie sieć radiową w technologii LMDS. Jak mówi jeden członków zarządu firmy, Internet radiowy jest najlepszym rozwiązaniem na terenie o rozproszonej zabudowie, a ponadto ma nieograniczone możliwości rozwoju. Jest to o tyle ważne, że nowa sieć ma być podstawą systemu monitoringu, który ma powstać w gminie, a także ma umożliwić w przyszłości połączenia głosowe między jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt jest w większości finansowany z pieniędzy unijnych. Aż 85% kosztów inwestycji pochodzić będzie z działania 8.3 – „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Celem tego programu jest pomoc w dostępne do nowoczesnych technologii mieszkańcom z obszarów wiejskich, a także mniej zamożnej ludności. Sieć w Halinowie będzie jedną z pierwszych, która ma powstać z pieniędzy właśnie z tego programu. Możliwe, że za jej przykładem pójdą następni, bo w sumie na darmowy Internet w budżecie Unii jest przeznaczone dla polski 314 milionów euro.

Z Internetu mieszkańcy Halinowa będą się mogli cieszyć już w listopadzie tego roku.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.