Dobre zmiany w POIG

Kilka dni temu weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego , które dotyczy zmian przepisów w udzielaniu wsparcia w postaci dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla przedsiębiorców korzystających z programu Innowacyjna Gospodarka mamy bardzo dobre wieści, bo wprowadzone zmiany są bardzo korzystne.

Najważniejsza nowinka to ta dotycząca zmiany zabezpieczeń dotacji. W myśl nowych zasad jeśli wartość unijnej dotacji jest niższa niż 10 milionów złotych jako zabezpieczenie wystarczy najtańsza możliwa jego forma – weksel in blanco. Jeśli nie jest możliwe skorzystanie z weksla lub jeśli kwota dofinansowania przekracza 10 milionów złotych, konieczna jest inna forma zabezpieczenia. Ponadto nowe przepisy pozwalają na dofinansowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem dotacji. Zabezpieczenia te będą finansowane dodatkową kwotą wsparcia w formie pomocy „de minimis”.

Katalog wydatków został również uzupełniony o koszty otwarcia i prowadzenia dodatkowego rachunku bankowego. Jeśli zatem otrzymanie dotacji wiąże się z otwarciem i prowadzeniem kolejnego konta, Unia dofinansuje związane z tym koszty, również w ramach pomocy „de minimis”.

Pozytywne zmiany dotknęły także kwestię leasingu. Tutaj spełniono oczekiwania beneficjentów w 100% i od tej pory jako koszty kwalifikowane liczone będą wszystkie koszty związane z leasingiem, a nie tylko koszty, które firma poniosła w okresie realizacji projektu.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *