Dotacja na własną firmę krok po kroku

O 40 tysięcy złotych dofinansowania z programu Kapitał Ludzki może starać się każdy kto chce założyć własną firmę. O to co powinien wiedzieć, ten kto taką dotację chce otrzymać i gdzie musi się w tym celu udać.

Pierwsza kwestia to to, kto może dotację otrzymać. Otóż dostać ją może każdy, lecz największe szansę na grant mają:

  • osoby przed 25 rokiem życia lub powyżej 50 roku życia
  • mieszkańcy wsi
  • niepełnosprawni
  • osoby bezrobotne
  • kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowywaniu dziecka

Druga i najważniejsza sprawa to wybór operatora. Operator to instytucja, do której trzeba się zgłosić chcąc rozpocząć walkę o wsparcie. Informację o operatorach w regionie znajdziesz w Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub w punktach informacyjnych. Operator przeprowadzi nas przez wszystkie procedury związane z dotacją: zapewni doradztwo i szkolenia, pomoże przygotować biznesplan oraz wypełnić szereg potrzebnych dokumentów. Wreszcie poinformuje gdzie i kiedy mamy złożyć wniosek o dotację.

Ten zostanie oceniony przez komisję. Będzie ona zwracać uwagę na następujące rzeczy:

  • pomysł
  • szansa na wykonanie przedsięwzięcia
  • koszty założenia firmy i oczekiwane zyski
  • szansa na przetrwanie biznesu
  • przejrzystość, prostota i racjonalność

Jeśli nam się uda, przejdziemy do podpisania umowy o dotację, która powinna być wypłacona w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy. Potem czekają nas „tylko” kontrole, sprawdzające czy realizujemy projekt zgodnie z biznesplanem.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.