Dotacje dla Śląska

Posiadasz małą firmę zlokalizowaną na Śląsku? Jeśli potrzebujesz dofinansowania na jej rozwój czy też powiększenie zakresu świadczonych usług powinieneś się zainteresować specjalnymi dotacjami dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Istnieje wiele różnych tego typu programów mających na celu pomoc niewielkim przedsiębiorstwom, jednakże te, które dotyczą konkretnego regionu są wiele atrakcyjniejsze i łatwiej jest wygrać konkurs, który na ogół cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i osób fizycznych.

Termin aplikacji do programu ruszył 12 sierpnia 2009 roku i potrwa aż do 12 listopada 2009 roku, jest to nabór do Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi około 200 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorstw oraz 750 tysięcy złotych dla małych i średnich firm.

Jako mikroprzedsiębiorstwa rozumiane są te, które zatrudniają do 10 pracowników, małe firmy do 50 pracowników, natomiast w średnich liczba ta może przekroczyć 50 osób.

Projektami, które kwalifikują się do programu są wspomagające rozwój firmy, mające na celu wprowadzenie nowości technologicznych, zmianę procesu produkcji lub profilu świadczonych usług, udział w międzynarodowych i prestiżowych wystawach, targach oraz misjów, a także dostosowanie swoich produktów oraz sposobu pracy do praw i przepisów zgodnymi z zasadami ustalonymi przez Unię Europejską.

Pieniądze z dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń, maszyn, specjalistycznego oprogramowania, zakup, budowę lub wynajem potrzebnej nieruchomości, wprowadzenie innowacyjnych badan i testów, kupno gruntu pod inwestycję, którego koszt nie przekroczy 10% całości dofinansowania. Progi finansowe tej rundy aplikacyjnej wynoszą 60% kosztów na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych przez przedsiębiorstwo kosztów, które początkowo w całości płaci dana firma.

Głównym celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw oraz firm, dlatego też warto przygotować dobrze napisany wniosek i spróbować swoich sił w konkursie o dofinansowanie, dzięki któremu Twoja firma może stać się bardziej znacząca na śląskim rynku gospodarczym, następnie zaś na szczeblu krajowym.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *