Dotacje wkrótce się skończą

Potwierdza się to, o czym mówiono już wielokrotnie – Polska coraz szybciej wydaje przyznane jej środki unijne i jest już niemal pewne, że wykorzystamy wszystkie pieniądze przyznane nam na lata 2007-2013. Istnieje również obawa, że w najpopularniejszych działaniach środków na dotacje zabraknie już za kilkanaście miesięcy.

Tempo wydawania przyznanych nam kwot z początku było bardzo wolne, zatem problem braku pieniędzy wcale nie istniał. Od czasu rozpoczęcia kryzysu przedsiębiorcy zmienili jednak swe podejście do dotacji o 180 stopni i już teraz Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie jeśli chodzi o wysokość dotacji przyznanych firmom z perspektywy 2007-2013. Jesteśmy także jednym z 12 państw, które wnioskowały o płatność we wszystkich programach operacyjnych.

Tempo wykorzystania funduszy europejskich najlepiej pokazują liczby. Do tej pory podpisano umowy na ponad 11,5% kwoty jaką Polska dostała do 2013 roku. W kolejce czekają jednak jeszcze ci przedsiębiorcy, którym dotacje już przyznano, lecz nie podpisali jeszcze umowy. Gdy to się stanie wykorzystanie unijnych środków osiągnie mniej więcej 1/3 zaplanowanego budżetu. Jest to stosunkowo niewiele i mieści się w zaplanowanych granicach, jednak statystyki tylko z ostatniego półrocza pokazują coś innego. W pierwszej połowie 2009 roku przyznano 4,8 miliarda złotych dotacji, czyli prawie dwukrotnie więcej niż planowano.

Pieniędzy będzie zatem ubywać a już za kilkanaście miesięcy mogą one skończyć w programie Infrastruktura i Środowisko. Tutaj wykorzystanie budżetu wynosi aż 360%. Następne w kolejce są – program Kapitał Ludzki (wykorzystano 200% zaplanowanej kwoty) oraz Innowacyjna Gospodarka (ponad 100% a tempo cały czas rośnie).

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *