Dotacje zbliżą naukowców i przedsiębiorców

Nauka i biznes mają ze sobą więcej wspólnego niż widać to na pierwszy rzut oka. Niestety, jak pokazują ostatnie badania, ludzie z obu tych dziedzin mają problemy z wzajemnym porozumiewaniem, co skutkuje tym, że polskie firmy są mniej innowacyjne niż mogłyby być. Zmienić to mają unijne dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka.

Wyniki ostatnich badań zrealizowanych dla KPMG są wręcz tragiczne. Co prawda 83% twierdzi, że współpracuje w zakresie badań i rozwoju z polskimi ośrodkami naukowymi, lecz aż 70% z nich oceniło tą współpracę negatywnie! Jeszcze gorzej wygląda współpraca z zagranicznymi ośrodkami – tutaj swe niezadowolenie wyraziło aż 9 na 10 firm! Problem najlepiej podsumował jeden z dyrektorów polskiej firmy produkcyjnej – „podstawowym problemem jest to, że my nie wiemy o tym, co robi nauka, a nauka do nas w ogóle nie przychodzi”.

Sposobem na walkę z tym problemem, który na pewno negatywnie wpływa na polską gospodarkę, mają być unijne dotacje na badania i rozwój. Ośrodki naukowe mogą otrzymać nawet 100-procentową dotację na swe działania, a do podziału jest 373 miliardów euro, ale pieniądze te wesprą tylko te projekty, które znajdą zastosowanie w biznesie. Chodzi o to, aby prowadzone badania były od początku ukierunkowane na potrzeby danej branży i mogły być od razu zastosowane w praktyce.

Duże pieniądze dla ośrodków badawczych mają zachęcić je do znalezienia wspólnego języka z przedsiębiorcami. Niewątpliwie byłoby to korzystne nie tylko dla nich, ale także dal całej polskiej gospodarki.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *