Duże pieniądze dla ”zielonej energii”

Sektor odnawialnych źródeł energii coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowania poważnych inwestorów. Nic zresztą dziwnego – inwestycje w „zieloną” energię mają same zalety. Przede wszystkim są ekologiczne i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne kraju. Energetyka alternatywna to także jedna z najbardziej przyszłościowych branż gospodarki. Wreszcie w odnawialne źródła energii warto inwestować, gdyż można na ten cel pozyskać olbrzymie środki z UE oraz budżetu państwa.

W perspektywie na lata 2007-2013 na projekty związane z zieloną energią zarezerwowane jest 2 miliardy euro. Tak duża kwota ma sprawić, że do 2020 roku Polska będzie uzyskiwać 14% energii właśnie ze źródeł odnawialnych.  W kolejnych latach ten procent będzie zapewne dalej rósł, gdyż zapasy węgla w naszych kopalniach nie są przecież nieskończone.

Głównym źródłem finansowania inwestycji z sektora energetyki alternatywnej jest działanie 9.4 programu Infrastruktura i Środowisko – „wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. W ramach organizowanych konkursów można tutaj pozyskać nawet 40 milionów złotych na inwestycje związane z budową elektrowni wiatrowych, geotermalnych, słonecznych, małych elektrowniach wodnych oraz w spalarniach biomasy. Kwota wsparcia jest różna w zależności od regionu i wynosi od 30 do 70% kosztów inwestycji.

Nie jest to oczywiście jedyne źródło unijnej pomocy dla zielonej energii. Inne to np. działanie 9.5 – „wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych” czy 10.3 – „rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii”

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *