Euroregionalne Centrum Farmacji w Białymstoku do 2011 roku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie dotacji na budowę Euroregionalnego Centrum Farmacji. PARP oficjalnie zatem oświadczył, że przekaże uczelni 55 milionów złotych na zrealizowanie projektu. Pieniądze będą pochodzić z Programu Rozwoju Polski Wschodniej.

Euroregionalne Centrum Farmacji będzie czteropiętrowym budynkiem, wewnątrz którego swą siedzibę będzie miał także Wydział Farmaceutyczny uczelni. Oprócz tego w budynku znajdzie się miejsce na sale wykładowe i seminaryjne, aptekę szkoleniową, laboratorium czy 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej na pracownie naukowe.

Centrum farmacji będzie ściśle współpracować z Uniwersytetem Medycznym i będzie spełniać wiele różnych ról. Przed wszystkim ma to być jedno z najlepszych miejsc w Polsce pod względem kształcenia przyszłych farmaceutów. Z jednostki skorzystają także uczniowie Uniwersytetu medycznego, uczący się na innych kierunkach. Ponadto Centrum ma pełnić rolę badawczo-rozwojową, której zasięg ma objąć nie tylko Polskę, ale również naszych sąsiadów. W tym celu ma ono współpracować z podobnymi ośrodkami badawczymi w całej Polsce, a także z ośrodkami z terenów przygranicznych.

Przetarg na realizację projektu został już rozstrzygnięty. Budowa ma zatem rozpocząć się już we wrześniu tego roku. Planowane zakończenie budowy jest planowane na rok 2011, co oznacza, że już w roku akademickim 2011/2012 nowa placówka będzie do dyspozycji studentów.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.