Jak obniżyć ratę kredytu?

Jeśli w dobie kryzysu nasza firma stanęła przed sporym problemem wywiązywania się ze spłaty kredytu, nie powinniśmy panikować ani rwać sobie włosów z głowy. Choć w tej trudnej sytuacji znalazło się niejedno przedsiębiorstwo, to na szczęście rozwiązanie naszego problemu jest o wiele łatwiejsze, aniżeli mogłoby się to na pozór wydawać. Otóż by obniżyć ratę kredytu naszego przedsiębiorstwa wystarczy wziąć… kolejny kredyt, tym razem jednak będzie to specjalny kredyt konsolidacyjny dla firm.

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Otóż kredyty konsolidacyjne to produkty finansowe stworzone specjalnie na potrzeby spłacenia już zaciągniętych kredytów firmowych czy inwestycyjnych. Stanowią on zatem doskonałe rozwiązanie w przypadku, gdy naszym celem jest np. spłata kredytu inwestycyjnego i obrotowego zaciągniętego w bankach czy też innych instytucjach finansowych. Warto jednak dodać, iż kredytowi konsolidacyjnemu nie podlegają zobowiązania zaciągnięte z tytułu factoringu bądź inne zobowiązania finansowe o charakterze odnawialnym, czyli np. kredyt w rachunku bieżącym.

Zalety kredytu konsolidacyjnego

Przede wszystkim dobry kredyt konsolidacyjny wyróżniać się będzie korzystnym oprocentowaniem. Ten typ produktu finansowego charakteryzuje długi, niekiedy sięgający nawet 30 lat, okres spłaty, jak również niska – częstokroć w ogóle niepobierana przez Banki – prowizja. Ponadto kredyt możemy spłacać w równych, lub malejących ratach miesięcznych.

Dla kogo?

Naturalnie jak sama nazwa wskazuje, w przypadku kredytów konsolidacyjnych dla firmy są one stworzone na potrzeby wspomnianych przedsiębiorstw, jednak dla uściślenia powyższego stwierdzenia dodajmy, że ten typ kredytu udzielany jest przez banki po prostu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jak również spółkom cywilnym i jawnym, spółkom prawa handlowego oraz tzw. „wolnym strzelcom”, czyli osobom wykonującym wolny zawód, które to podatek dochodowy rozliczają w formie uproszczonej, czyli książki przychodów i rozchodów, bądź ryczałtem ewidencjonowanym, lub też zdecydowały się na prowadzenie pełnej księgowości.

Co zyskujemy?

Zaciągając kredyt konsolidacyjny przede wszystkim uzyskujemy wyraźna poprawę sytuacji materialnej prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa. Ten rodzaj produktu finansowego ma, bowiem na celu spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań kredytowych, do czego w znacznej mierze przyczynia się fakt obniżenia raty miesięcznej. Atutem kredytów konsolidacyjnych jest również znaczne podniesienie naszego komfortu psychicznego. Teraz, zamiast kilku zobowiązań w kilku różnych instytucjach, spłacamy jeden kredyt w jednym banku, wyróżniający się na dodatkowo niższą, a tym samym znacznie korzystniejszą dla nas ratą.

Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Starając się o uzyskanie kredytu konsolidacyjnego, bank wymagać będzie od nas złożenia wniosku o udzielenie wyżej wymienionego kredytu na potrzeby naszego przedsiębiorstwa, wraz z dołączonymi dokumentami rejestrowymi, dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji firmy oraz dokumentami finansowymi uzależnionymi od formy prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym. Niekiedy może zdarzyć się sytuacja, gdy w przypadku posiadania przez nas konta firmowego w innym od udzielającego kredytu konsolidacyjnego banku, dana placówka poprosi także o złożenie wyciągów bankowych. Ponadto wymagane będą zaświadczenia potwierdzające terminową spłatę zaciągniętych przez przedsiębiorstwo kredytów oraz zabezpieczenie spłaty.

Jak widać kredyt konsolidacyjny jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem nie tylko w przypadku, kiedy to naszym priorytetem jest obniżenie raty miesięcznej zaciągniętego przez firmę zobowiązania finansowego. Stanowi on również dużą szansę na poprawę sytuacji materialnej, skutecznie pomagając w usprawnieniu i uzyskaniu przez nasze przedsiębiorstwo tak pożądanej w obecnych czasach, płynności finansowej.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *