Jak pozyskać dotację unijną na start?

Wiele firm ma problem z rozkręceniem własnego biznesu ze względu zbyt małych środków na start. Jak więc pozyskać odpowiednie fundusze na to, aby móc otworzyć własne przedsiębiorstwo?

Większość osób boi się zakładać własny biznes ze względu na niewystarczające środki finansowe, strach przed nadmierną konkurencją na rynku, źle opracowanym biznesplanem lub brakiem pomocy ze strony różnych instytucji.

W takiej sytuacji warto zapoznać się z ofertą różnorodnych dotacji unijnych, za pomocą, których można dostać nawet do 40 tysięcy na początkowe koszta związane z otworzeniem własnej firmy.

Pieniądze na dofinansowania są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mogą się starać o nie osoby fizyczne pragnące założyć własną działalność gospodarczą. Ponadto pierwszeństwo mają osoby przed 25 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni, bezrobotni, mieszkańcy wsi, a także kobiety powracające po urlopie macierzyńskim na rynek pracy.

Program ten ma na celu zmotywowanie ludzi do działania na rynku oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Ma on wspierać ludzi zaczynających dopiero pracę lub wracających po długiej przerwie.

Aby przystąpić do programu należy złożyć odpowiedni wniosek w odpowiednim urzędzie: Marszałkowskim lub Wojewódzkim Urzędzie pracy, gdzie może być prowadzona dodatkowa rekrutacja. Zostały powołane także specjalne jednostki informacyjne, które mają pomóc w przygotowywaniu dobrych wniosków i solidnie napisanych biznesplanów, gdyż to za ich pomocą można wygrać konkurs. Warto pamiętać, że konkurencja o tego typu dotacje jest bardzo duża.

W trakcie konkursu szczególna uwaga będzie kładziona na innowacyjność pomysłu, realność oraz wykonalność przedsięwzięcia w wyznaczonym terminie, zyskowność oraz kosztowność założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa, a także szanse firmy na rynku konkurencji.

Warto wspomnieć o tym, że pieniądze z dotacji będą musiały zostać oddane wraz z należnymi za roczny okres czasu odsetkami, jeśli firma nie utrzymała się na rynku przynajmniej dwunastu miesięcy lub jeśli przedsiębiorca naruszy warunki zawartej wcześniej umowy. Wkład własny jest wymagany bądź nie w zależności od różnych regionów Polski. Termin wypłaty całej kwoty powinien zamknąć się w dwóch miesiącach od przyznania dofinansowania.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.