Jak założyć firmę za granicą?

Jeżeli planujemy założyć firmę, możemy brać pod uwagę nie tylko Polskę, ale także inne kraje Europy. Dodatkowo zakładając firmę w Polsce, usługi możemy świadczyć także poza terytorium naszego kraju. Zanim jednak założymy firmę, warto sprawdzić wysokość podatków i składek, jakie obowiązują w danym państwie, gdyż uiszcza się je w tym kraju, w którym firma została zarejestrowana.

Aby założyć firmę za granicą należy dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim należy udać się do urzędów, które są odpowiednikiem polskiego  ZUS, urzędu miasta i urzędu skarbowego. Wcześniej warto przygotować wszelkie niezbędne dokumenty. Wśród tych dokumentów koniecznie musi znaleźć się akt urodzenia, paszport, zaświadczenie o niekaralności i o zameldowaniu lub umowa najmu w kraju, w którym staramy się zarejestrować działalność. Należy pamiętać, że dokumenty te należy złożyć w języku urzędowym tego kraju, w którym zamierzamy  otworzyć działalność, więc koniecznie trzeba będzie je przetłumaczyć.

Poza granicami naszego kraju możemy założyć dowolną działalność. Jedynym ograniczeniem jest to, by firma świadczyła usługi lub sprzedawała towary zgodne z prawem. Należy mieć jednak na uwadze szczegółowe przepisy danego kraju, np. regulujące kwestie, kto może wykonywać dany zawód.

Dla osób prowadzących już firmę w Polsce, a chcących poszerzyć swoją działalność, dobrym rozwiązaniem jest otworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub przedsiębiorstwa podległego za granicą. Konieczne w takim wypadku będzie potwierdzenie związku takiego podmiotu z funkcjonującą firmą.

Firmę za granicą możemy założyć samodzielnie. Wiele jednak osób korzysta z pomocy doradców, szczególnie w krajach, w których zarejestrowanie działalności wiąże się z wieloma formalnościami. Warto również pomyśleć  o pomocy specjalisty, gdy już firma funkcjonuje (chodzi głównie o problemy z księgowością).

Jeżeli już zdecydujemy się na założenie firmy poza granicami naszego kraju, warto również poznać panujące zwyczaje w danym państwie. W niektórych krajach, np. w Hiszpanii, kontrahenci mają bardzo długi czas na uregulowanie należności . W dodatku jeśli zatrudnimy pracownika  w tym kraju, należy wziąć pod uwagę wypłatę dodatkowych dwóch pensji w ciągu roku.  Pamiętajmy, że każde państwo ma odmienne nie tylko przepisy prawne, ale także inne obyczaje, które również należałoby poznać, gdyż taka niewiedza może doprowadzić nawet do straty ważnego kontrahenta.

Podejmując działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej można kupić nieruchomość lub lokal, albo go wynająć. Jednak w przypadku zakupu nieruchomości mogą pojawić się pewne trudności. Niektóre kraje stawiają bardzo wysokie wymagania w tym zakresie. Warto więc dokładnie przemyśleć kwestię pomieszczenia na działalność. Trzeba wziąć też pod uwagę, że cena za wynajem jest dość duża.

Osoba prowadząca działalność za granicą może zatrudniać zarówno obcokrajowców, jak i Polaków. Należ również porządnie zastanowić się nad wysokością wynagrodzeń. Warto mieć na uwadze fakt, że rynek zagraniczny niektórych krajów jest bardziej wymagający, niż polski, co wiąże się z tym, że obcokrajowcowi trzeba będzie przeważnie zapłacić o wiele więcej niż Polakowi.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje zasada równego traktowania. Inaczej mówiąc, prawo stawia na równi obywateli danego kraju i cudzoziemców prowadzących tam działalność.  Równe traktowanie dotyczy nie tylko opodatkowania, ale również księgowości, bhp itd. Dlatego też warto wcześniej zgłębić wiedzę na temat konkretnych wymagań, jakie stawia dane państwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *