Konkurs europejski wyGraj

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana uruchomiła nowy konkurs- „WyGraj fundusze europejskie.” Jest on skierowany do młodzieży, która czynnie działa w organizacjach uczniowskich, klubach różnego typu, a także samorządach szkolnych bądź młodzieżowych radach gmin, miast oraz powiatów oraz interesuje się tematyką Unii Europejskiej.

Partnerem Projektu mogą zostać szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, organizacje pozarządowe, a także placówki oświatowe.

Zadaniem konkursowym jest wywiad poczyniony przez młodzież na tematy takie jak: problemy w regionie oraz poszukiwanie ich rozwiązania wykorzystując fundusze europejskie. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka drużyn, zajmujących się konkretnymi działami tematycznymi: transport, rekreacja, edukacja itd. Młodzi przez moment staną się prawdziwymi ekspertami od funduszy europejskich, którzy dokonają analizy i postawią diagnozę na temat najbardziej palących problemów. Ponadto na sam koniec zostanie zorganizowany finałowy festyn lub inne wydarzenie podsumowujące zmagania zespołów młodzieżowych, jako zakończenie zmagań na szczeblu lokalnym. Wydarzenie to zwane grą miejską powinno trwać osiem godzin w ciągu dwóch dni.

Aby zostać partnerem konkursu należy powołać zespół młodzieżowy w liczbie około 70-80 osób, która weźmie udział w grze miejskiej w terminie od grudnia 2009 do marca 2010 roku.

Udział w projekcie jest świetną okazją do zainteresowania młodzieży tematyką problemów w każdym regionie kraju, a także funduszami europejskimi oraz Unią Europejską. Co więcej społeczność lokalna również w ten sposób łatwiej zaangażuje się w działania na swoim terenie, a także poszerzy wiedzę na temat pozyskiwania dofinansowań unijnych. Fundacja pokrywa większość kosztów związanych z promocją danego wydarzenia, czyli reklamy w prasie, radio, plakaty, ulotki, a także gadżety promocyjne.

Zgłoszenia należy przesyłać do 9 października 2009 roku na adres mailowy fundacji: fundusze@schuman.org.pl . Lista zakwalifikowanych dziesięciu placówek zostanie ogłoszona do 15 października bieżącego roku. Następnie odbędzie się dwudniowe spotkanie przygotowawcze, które będzie miało miejsce w październiku w Warszawie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji Schumana.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *