Koszty związane z założeniem własnej działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko spora ilość formalności, jakie stoją przed przyszłym właścicielem danego przedsiębiorstwa, ale również konieczność poniesienia związanych z założeniem wspomnianej firmy, kosztów.

Przed jakimi kosztami stanie przyszły przedsiębiorca?

Otóż pierwszą z szeregu opłat, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć na drodze do założenia własnej działalności gospodarczej jest opłata z tytułu zgłoszenia o dokonaniu wpisu do tzw. ewidencji działalności gospodarczej. Wspomniane zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 100zł, natomiast w przypadku zmiany już zgłoszonego wpisu jest to koszt w wysokości 50zł. Choć Rada Gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat, częstokroć po dokonaniu wpisu należy dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 11zł pobieraną tytułem wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast jesteśmy w trakcie zakładania spółki innego rodzaju niż cywilna, musimy liczyć się z kosztem poniesienia podatku od zawarcia umowy spółki. Jeśli umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego, wspomniany podatek zostanie pobrany przez samego notariusza, a jego podstawę stanowić będzie wartość wkładów wniesionych do majątku spółki bądź wartość kapitału zakładowego (akcyjnego). W przybliżeniu; jeśli wnieśliśmy do spółki nie więcej niż 20 000. zł – zapłacimy 1%, jeśli od 20 000 zł do 30 000 zł – 200 zł plus 0,5% nadwyżki ponad 20 000 zł, natomiast w wypadku wniesienia do spółki ponad 30 000 zł – nasz koszt wyniesie 250 zł plus 0,1% nadwyżki ponad 30 000 zł.

Ponadto do Urzędu Skarbowego musimy złożyć odpowiednią deklarację, a także dowód wpłaty podatku, jak również ponieść koszt taksy notarialnej. Jej wysokość zależna jest od wysokości kapitału zakładowego, tudzież od wartości wnoszonych wkładów do spółki i kształtuje się ona w sposób następujący:

 • w przypadku kapitału do 5000 zł – 200 zł,
 • w przypadku kapitału 5000 zł do 15 000 zł – 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5000 zł,
 • w przypadku kapitału 15 000 zł do 30 000 zł – 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000,
 • w przypadku kapitału30 000 zł do 60 000 zł – 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000,
 • w przypadku kapitału 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • w przypadku kapitału powyżej 1 000 000 zł – 5800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Zarejestrowanie klasycznej umowy spółki z o.o. o minimalnym kapitale zakładowym, (czyli 50 000 zł) to dodatkowy koszt 850 zł plus podatek VAT. Nadto od każdej strony odpisu aktu notarialnego zapłacić musimy taksę notarialną tj. 6 zł od strony plus VAT.

Gdy dokonamy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego będziemy musieli postarać się o nadanie numerów REGON, NIP i założenie rachunku bankowego. W tym celu potrzebny będzie nam odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. W zależności od rodzaju odpisu, jego koszt wyniesie nas od 30 zł (za skrócony odpis aktualny) do 60 zł (za odpis pełny).

Choć prawo polskie nie wymaga od przyszłego przedsiębiorcy posiadania pieczątki, to częstokroć jest ona niezbędna do załatwienia wszystkich formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Koszt pieczątki to około 30 zł.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku rachunku bankowego. Jego posiadanie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, natomiast koszty, jakie musimy ponieść z tytułu założenia rachunku bankowego wahają się od 35 zł kwartalnie do 100 zł miesięcznie.

Ponadto Urząd Skarbowy wymagać będzie złożenia deklaracji w kwestii podatku VAT. Jeśli mamy zamiar zostać płatnikiem podatku VAT, zmuszeni będziemy ponieść dodatkową opłatę w wysokości 152 zł tytułem rejestracji.
Kolejną decyzją, jaką musimy podjąć, jest decyzja o prowadzeniu księgowości. Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie takowej przez zewnętrzną firmę, będzie to wydatek rzędu 100 – 500 zł miesięcznie.

Jedną z ostatnich opłat, do jakich wniesienia jesteśmy zobowiązani jest opłata związana ze zgłoszeniem faktu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę składek na ubezpieczenie społeczne za okres marzec 2006 r. stanowi kwota zadeklarowana, lecz nie może być ona niższa niż 1517,17 zł. Łączny koszt składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych, FP i FGŚP wynosić będzie natomiast 772,25 zł.

Jak widać koszty założenia własnej działalności gospodarczej kształtują się różnorodnie, co wynika bezpośrednio z charakteru naszego przyszłego przedsiębiorstwa. Pocieszeniem może być dla nas jednak fakt, że po przejściu określonych procedur i poniesieniu kosztów staniemy się właścicielem własnej, samodzielnie działającej i zależnej wyłącznie od nas samych, firmy.

2 thoughts on “Koszty związane z założeniem własnej działalności gospodarczej

 • Można by poprawić że obecnie za zmianę wpisu nie są pobierane opłaty.
  Opłaty z tytułu założenia? To coś innego niż koszt prowadzenia rachunku? Jeżeli nie, to opłaty liczmy od 0zł.

 • Stwierdzam, że nie ma pojęcia o czym pisze. Po pierwsze za zamine wpisu się płaci, no chyba, że to Ministerstwo Sprawiedliwości kłamie. Oto link do opłat: http://www.ms.gov.pl/krs/krs_oplaty.php

  Po drugie – nie wiem co jest dziwnego w tym, że są pobierane opłaty z tytułu założenia działalności – przecież jest to logiczne i praktykowane od X lat, że jak się zakłada firmę, to się płaci chociażby za regon czy za odpis etc.

  Po trzecie: to jest logiczne, że opłaty z tytułu założenia własnej działalności gospodarczej, to coś innego aniżeli prowadzenie rachunku bankowego. Hmmm dla mnie tutaj nawet nie ma czego tłumaczyć, gdyż to dwie całkiem inne rzeczy/sprawy. Firma musi mieć rachunek bankowy i jest to swego rodzaju obowiązek ustawowy. Jasne, że istnieją rachunki bezpłatne za których prowadzenie bank nie żąda prowizji, ale to nie odnosi się do rachunków firm, lecz do osób prywatnych (teraz nawet dzieci mogą mieć konta osobiste!).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *