Kulisy konkursów

Jeśli staramy się o dotację europejską, nasza rola kończy się właściwie w momencie złożenia wniosku i niezbędnej dokumentacji. Potem wszystko jest już w rękach komisji, która będzie oceniać nasz wniosek i zdecyduje czy zasługuje on na pomoc z Brukseli. Jak wygląda cała procedura oceny naszego wniosku? Zapraszamy do lektury.

Pierwszy etap jaki musi przejść każdy wniosek to ocena formalna. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej z nich wszystkie wnioski są sprawdzane pod kątem tzw. kryteriów dopuszczeniowych, czyli tych najbardziej podstawowych. Ich niespełnienie oznacza koniec naszych marzeń o dofinansowaniu. Druga część tego etapu to ocena fakultatywna, w której komisja sprawdza wszystkie niedociągnięcia i ewentualnie wzywa nas do ich poprawienia. Taki poprawiony wniosek, trafia do drugiego etapu walki o dotacje.

Ten drugi etap to analiza merytoryczno-techniczna, podczas której nasza inwestycja jest szczegółowo badana pod względem sposobu jej finansowania oraz prognozowanych kosztów i zysków. W tej fazie projekt jest również oceniany – ocenie podlega osobno każde kryterium, któremu dwóch jurorów niezależnie od siebie przypisuje punkty w odpowiedniej skali. Punkty te są następnie dodawane i uśrednianie i w ten sposób ustalona jest ostateczna wartość projektu.

Lista wniosków, które osiągnęły minimalny próg punktowy, jest następnie przekazywana Zarządowi Województwa, który biorąc pod uwagę środki przeznaczone w danym konkursie ostatecznie ustala liczbę projektów, które „załapały” się do uzyskania pomocy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.