Lubelskie uczelnie z olbrzymim wsparciem.

Setki milionów złotych mają w tym roku wpłynąć do kas znanych w całej Polsce uniwersytetów na Lubelszczyźnie. Pieniądze będą pochodzić z różnych źródeł, wśród których prym wiedzie Unia Europejska. Z samego tylko programu Rozwoju Polski Wschodniej uczelnie mają dostać 143 miliony złotych. Jak mówią sami zainteresowani unijne dotacje to dzisiaj dla nich jedyne źródło z którego mogą finansować duże inwestycje.

Część z obiecanych pieniędzy wpłynęło właśnie do Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, kształcącego najlepszych chemików w naszym kraju. Placówka już teraz dostała 30 milionów złotych, a o końca roku kwota ta ma wzrosnąć do ponad 100 milionów. Uniwersytet otrzymaną pomoc na pewno dobrze spożytkuje, głównie za odnowę i modernizację swych laboratoriów. Co ważne, projekt ma służ nie tylko samej uczelni, ale całej gospodarce. Między innymi w budynkach Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej prowadzone są badania, z których korzystają potem przedsiębiorcy.

Na pomoc o podobnych gabarytach może też liczyć Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie. Największa w Polsce „katolicka” uczelnia dostanie 100 milionów złotych, które przeznaczy na dwa cele. Pierwszym będzie stworzenie nowoczesnego centrum badań naukowych, a drugim budowa laboratorium biotechnologii.

Setki milionów złotych z Brukseli niewątpliwie umocnią Lublin na czele rankingu polskich Mast uniwersyteckich. Na uwagę zasługuje także fakt, że wkrótce w Lublinie powstanie również Park Naukowo-technologiczny, który również zostanie zbudowany za unijne pieniądze.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.