Nabór wniosków

Działanie 6.1 “Paszportu do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza nabór wniosków III procesu aplikacyjnego w 2009 roku. Termin składania aplikacji: od 14 września do 9 października 2009 roku. Nabór może zakończyć się wcześniej, jeżeli łączna kwota dofinansowania wszystkich złożonych wniosków osiągnie próg 120% alokacji wyznaczonej dla tego naboru.

Dotacja ta przeznaczona jest dla firm, które planują przygotowanie stosownego planu rozwoju eksportu, zintensyfikowanie działań zagranicznych, a także wstąpienia na rynek inny niż polski. Do konkursu mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikro firmy. Muszą one posiadać udział eksportu w całkowitej sprzedaży osiągający maksymalnie 30 % całości.

Nabór składa się z dwóch niezależnych od siebie etapów. Pierwszy z nich nosi nazwę: przygotowanie Planu rozwoju eksportu i jest on skierowany do firm, które przygotowały plan rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Przygotowanie tego planu nie może przekroczyć okresu sześciu miesięcy.

Kolejnym etapem jest wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Polega on na wprowadzeniu w życie wcześniejszego planu. Okres jego wdrożenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w etapie II jest zakończony etap I.

Budżet przeznaczony na cały projekt wynosi 121 840 000 euro, natomiast na III rundę zostało przeznaczone ponad 65 milionów złotych, 61 milionów złotych na drugi etap oraz 400 tysięcy złotych na pokrycie kosztów pierwszego.

W przypadku przygotowaniu Planu rozwoju eksportu dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całości wydatków oraz 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy. Dane te wyglądają inaczej w etapie drugim: wsparcie może w tym przypadku stanowić tylko 50% całkowitych wydatków, a kwota nie może być większa od 200 tysięcy przeznaczonych dla jednej firmy.

Każdy przedsiębiorca może ubiegać się o dotację tylko raz w całej edycji konkursu. Wniosek wypełniany jest tradycyjnie poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Okres oczekiwania na przyznanie dotacji oraz poinformowanie firmy aplikujące o wynikach wynosi do czterech miesięcy od daty zakończenia aplikacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *