Niższe wymogi w staraniach o dotacje

Wygląda na to, że przedsiębiorcy starający się o dotację będą mogli wreszcie w dużo mniejszym stopniu modyfikować swe biznesplany, tak by spełniały kryteria konkursów w których uczestniczą. Województwa postanowiły złagodzić wymagania stawiane przed beneficjentami, tak by mogli oni otrzymać dotację bez konieczności dużych zmian w firmie.

Już w tym miesiącu mają zacząć obowiązywać zmiany wprowadzone przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego. Tutaj postanowiono zmniejszyć wymagania co do zwiększenia zatrudnienia. Firmy będą musiały stworzyć mniej miejsc pracy, a punkty będą dostawać nawet za utrzymanie obecnej kadry. Odtąd punktowana będzie każda, nawet jedna, nowozatrudniona osoba. Powodem zmian są niepokojące sygnały z regionu, które mówią, że przedsiębiorcy z powodu kryzysu nie są w stanie zatrudnić tylu dodatkowych osób, ile obiecali. A to z kolei może skończyć się odebraniem dotacji.

Podobne zmiany wprowadzono niedawno na Lubelszczyźnie i tam zostały one przyjęte z dużym entuzjazmem. Dodatkowo w województwie lubelskim, premiowane są firmy, które są od razu gotowe do wykonania projektu. Ma to zachęcić do szybszego inwestowania pozyskanych pieniędzy. Województwo Łódzkie postanowiło z kolei przykładać mniejszą wagę do innowacyjności projektu, zaś zachodniopomorskie obniżyło minimalny próg otrzymania dotacji z 60% do 50% maksymalnej liczb punktów. Zmiany na Warmii i Mazurach nie są zatem jednymi jakie w ostatnim czasie zaszły w konkursach.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.