Nowa sieć www w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy znalazł się w ścisłej czołówce konkursu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sklasyfikowało projekt UTP pierwszej dziesiątce i przyznało uczelni dotację na kwotę 9,5 milionów złotych na przeprowadzenie inwestycji, która wkrótce może zrewolucjonizować polski sektor informatyczny.

Uniwersytet planuje bowiem stworzyć zupełnie nową sieć internetową, która umożliwiałaby przesyłanie danych miedzy komputerami. Nie jest to oczywiście żadna nowość, jednak innowacyjny ma być system identyfikacji komputerów. Każdy z nich ma posiadać unikalny adres IP, jednak nie jak to jest w większości komputerów IP w wersji 4, lecz nowoczesne IP w wersji 6.

Nowy protokół zastosowany po raz pierwszy w Bydgoszczy może doprowadzić do zmian w całym systemie informatycznym w Polsce, a także rozwiązać istotny problem. Pula adresów komputerowych w protokole IP w wersji 4, wskutek rosnącej w błyskawicznym tempie popularności Internetu, szybko się bowiem kończy i adresów tych zwyczajnie braknie już w 2012 roku. Wersja 6 protokołu IP pula dostępnych adresów jest natomiast praktycznie nieskończona, co na zawsze rozwiąże problem identyfikacji komputerów.

Inwestycja ma także inne pozytywne aspekty – dotacja pozwoli m.in. na unowocześnienie sieci komputerowej w uczelni. To z kolei spowoduje łatwiejsze prowadzenie badań naukowych, a także szybszą i szerszą wymianę danych z innymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *