Outsourcing IT

Outsourcing IT jest strategią biznesową i oznacza realizację szerokorozumianych projektów informatycznych poprzez zlecenie ich wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Postępowanie takie ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów własnych firmy jak również skoncentrowanie się zleceniodawcy/przedsiębiorcy na najważniejszych zadaniach biznesowych. W cały proces zaangażowane są osoby znajdujące się na kierowniczych stanowiskach danego przedsiębiorstwa, a także te, które mają na niego ścisły wpływ oraz rzecz jasna wykonawcy (zleceniobiorcy/partnerzy zewnętrzni).

Outsourcing jest metodą, która posiada nierozerwalny związek z tworzeniem uszczuplonych struktur organizacyjnych, a ponadto jest to rewelacyjny sposób odchodzenia firm od nieefektywnych już układów stanowisk wewnątrz przedsiębiorstwa, które powoli acz sukcesywnie zaczynają już odchodzić po przysłowiowego lamusa.

Oddanie tudzież przekazanie zadań niezwiązanych w sposób bezpośredni w firmą jest czystym przejawem działań outsourcingowych, które umożliwiają firmie koncentracje swoich nadwyżek finansowych (zasobów) na tych obszarach działalności, które stanowią jej rzeczywistą podstawę działań. Podsumowując outsourcing pomaga przedsiębiorstwu skoncentrować się na sprawach najważniejszych, czyli na swoim podstawowym i wytyczonym torze działania.

Cele outsourcingu

 • Cięcie/ redukcja kosztów, poprzez obsługę danych procesów przez firmy zewnętrzne (partnerzy biznesowi).
 • Znaczna poprawa jakości, poprzez doskonale wyspecjalizowanych partnerów zewnętrznych.
 • Uwolnienie zasobów danej firmy – możliwość skoncentrowania uwagi na podstawowych celach działalności.
 • Większa elastyczność
 • Dostęp do zasobów wiedzy

Rodzaje outsourcingu

Wyróżniamy dwa rodzaje partnerów outsourcingowych: niezależnych i częściowo zależnych. Partnerzy niezależni jak sama nazwa wskazuje są całkowicie niezależni od danej firmy – w tym cechują się niezależnością organizacyjną, kapitałową i prawną.  Z kolei partnerzy, którzy są częściowo zależni są uzależnieni od przedsiębiorstwa kapitałowo.

Etapy wdrożenia partnera outsourcingowego

 1. inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania komputerowego
 2. podpisanie stosownej umowy na określony okres czasu (zwykle 3 miesiące)
 3. analiza przebiegu dotychczasowej współpracy
 4. podpisanie umowy stałej lub nieprzedłużenie tej, obejmującej okres próbny 3 miesięcy

Zalety

 • obniżenie kosztów (zmniejszenie wynagrodzenia, redukcja etatów, eliminowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy, dodatkowych szkoleń czy też kosztów połączeń telefonicznych)
 • możliwość zatrudnia najlepszych fachowców (możliwość weryfikacji umiejętności)
 • możliwość pełnej koncentracji na rzeczach najważniejszych związanych z działalnością firmy
 • obejście blokady etatów
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • dostęp do najnowszych technologii informatycznych
 • zwiększenie wydajności
 • wysoka jakość usług
 • wsparcie techniczne (telefoniczne, poprzez e-mail, czy też dostępne komunikatory internetowe)

Wady

 • istnieje ryzyko wzrostu kosztów
 • nieprzyjemności wynikające z redukcji personelu
 • niesolidność kooperantów (w tym nieterminowość i niefachowość)
 • rozmycie odpowiedzialności
 • konflikt interesów
 • swego rodzaju uzależnienie od dostawców usług
 • trudność w utrzymaniu jakości usług

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *