Podatek od darowizny.

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim i pobierany jest na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 z późn. zm. – tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn wiąże się z nabyciem własności będącej tudzież znajdującej się na terenie Polski, a odbywa się poprzez:

 • w drodze dziedziczenia (testament)
 • darowizna
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności (nieodpłatne)
 • zachowku
 • nieodpłatnego użytkowania, renty czy służebności

Podatkowi od spadków i darowizn nie podlegają:

 • w przypadku nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terenie Polski poprzez obcokrajowca/osobę niebędącą obywatelem kraju (reguły te obowiązują także darczyńców i spadkodawców)
 • spadek lub darowizna praw autorskich, a także m.in. znaków towarowych i wyrobów zdobniczych
 • dziedziczenie środków pracowniczego programu emerytalnego
 • nabycie środków zgromadzonych przez zmarłego członka rodziny w ramach OFE
 • nabycie spadku zgromadzonych środków na indywidualnym koncie emerytalnym

Ponadto od podatku uchronić może łączna wartość podarowanych nam w drodze spadku/dziedziczenia rzeczy. Otóż, jeżeli takowa kwota nie przekracza 9.637zł w przypadku I grupy podatkowej, 7 276 zł w przypadku II grupy, oraz 4 902 zł w przypadku III grupy.

Do I grupy podatkowej zaliczamy najbliższą rodzinę, czyli mąż/żona, brat/siostra, rodzice, teściowie, ojczym/macocha, a także zięć/synowa i pasierbowie. Z kolei w grupie II wyróżniamy zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa czy też rodzeństwo małżonków). Ostatnią grupę stanowią pozostali nabywcy – najczęściej są to osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób ze spadkodawcą (np. znajomi, przyjaciele).

Od podatku zwolnione są również osoby, które w drodze spadku/darowizny nabyły nieruchomość, aczkolwiek (UWAGA!) w chwili nabycia owej nieruchomości nie mogą być właścicielami innego budynku, a w podarowanej nieruchomości muszą zamieszkiwać minimum przez okres pięciu lat (budynek nie może przekraczać 110m²).

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania nabytych rzeczy czy też praw majątkowych stanowi wartość pomniejszona o potencjalne długi, do których zaliczamy: pokrycie kosztów choroby, pogrzebu i wystawienia nagrobka zmarłemu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, obowiązki związane z płatnościami zamieszczone w testamencie, a także wynagrodzenie wykonawcy testamentu.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od spadków i darowizn

Kolejnym dość nieprzyjemnym krokiem są zeznania podatkowe. Otóż takowych nie trzeba składać wówczas, kiedy podatek pobierany jest przez płatnika (np. w przypadku aktu notarialnego darowizny). Wszyscy pozostali są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, na co mają jedynie miesiąc czasu. Każdy płatnik do zeznania musi dołączyć kilka ważnych dokumentów, które w jednoznaczny sposób potwierdzą fakt, iż jest on osobą, która została obdarowana.

Dokumentami tymi są:

 • potwierdzenie nabycia rzeczy czy tez praw majątkowych (orzeczenia sądu, testament, wszelkiego rodzaju umowy czy ugody)
 • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego
 • ciążące na rzeczach nabytych/prawach majątkowych długi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *