Polska chce produkować energię bez emisji CO2

Rewolucyjne i przyszłościowe – tak najprościej można określić badania, które zamierzają przeprowadzić naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa wpierani przez ekspertów z innych ośrodków. Fachowcy są zbadać perspektywy wprowadzenia w Polsce systemu produkcji energii, który nie emitował by do atmosfery szkodliwego dwutlenku węgla. Badania są możliwe dzięki pieniądzom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt pod nazwą „zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku” ma określić warunki dla rozwoju technologii energetycznych, które nie emitują dwutlenku węgla. Co ciekawe, badane technologie dotyczyć będą nie tylko wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – naukowcy chcą także „sprawdzić” nieszkodliwe technologie węglowe oraz energię jądrową. Konieczne dla obniżenia emisji dwutlenku węgla będzie także opracowanie metod oszczędzania energii.

Pierwszym celem projektu będzie zbadanie czy istnieje szansa zastąpienia węgla w polskiej energetyce innymi, czystszymi źródłami energii. Naukowcy chcą także stworzyć szansę, dla wdrożenia projektu w życie. W tym celu zamierzają przeprowadzić liczne badania społeczne oraz zainteresować tematem sektor biznesu.

W projekcie uczestniczyć będzie kilkudziesięciu ekspertów, których nabór trwać będzie do końca października. Specjaliści ci będą pośrednio lub bezpośrednio związani z dziedziną energetyki, a zajmować się będą zagadnieniami prawnymi, społecznymi, środowiskowymi i technologicznymi.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *