Przewidywanie przyszłości na Śląsku

2,7 miliona złotych, pochodzących głównie z programu Innowacyjna Gospodarka pochłoną badania nad tym, jaki wpływ na zagospodarowanie przestrzenne Śląska, będzie miał dalszy rozwój regionu. Naukowcy mają przeanalizować czy społeczeństwo i gospodarka będą miały miejsce na rozwój w niedalekiej przyszłości, a także gdzie i jakim kosztem ten rozwój nastąpi.

Projekt zostanie zrealizowany z zastosowaniem metody tzw. foresightu. Metoda ta jest popularna m.in. w USA i Japonii i polega na tworzeniu wizji przyszłości. Foresight pozwala na diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych, a także jest narzędziem, które pomaga w podejmowaniu decyzji przez rząd oraz duże przedsiębiorstwa.

Teraz z takiej nowoczesnej metody przewidywania przyszłości skorzystają Polacy w ramach projektu „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie woj. śląskiego – scenariusze 2050”. Będzie on realizowany wspólnie przez Akademię Ekonomiczną, Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Założeniem projektu jest prognozowanie rozwoju Śląska w różnych dziedzinach życia oraz ocena rozwoju pod względem zagospodarowania terenu.
Jest to pierwszy tego typu projekt, który ma wesprzeć strategię przestrzennego zagospodarowania regionu. Innowacyjność projektu w dużej mierze polega na powiązaniu prognoz społecznych i gospodarczych z użytkowaniem terenu. Warto także dodać, że w trakcie jest obecnie tworzenie foresightu dla Polski do 2020 roku.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.