Rozliczanie transakcji

Rozliczanie wszelakich transakcji może się odbywać zarówno na terenie kraju, jak również poza jego granicami. Zakupiony towar może być dostarczony od tzw. ręki, jak również poprzez jego wysyłkę, która może się odbywać np. drogą pocztową, za pośrednictwem kuriera, jak również – szczególnie przy transakcjach międzykrajowych, droga lotniczą. Wszystkie te typy wysyłek są powiązane ze sobą jednym elementem, a mianowicie obowiązkiem stosowania takich samych zasad opodatkowania, przy czym należy zaznaczyć, iż obowiązek ten obejmuje jedynie państwa należące do Unii Europejskiej.

Jeżeli decydujemy się zakupiony przedmiot wysłać – niezależnie czy przesyłka ta zostanie nadana do klienta krajowego czy zagranicznego musimy być podatnikiem VAT, a adresat osobą fizyczną (może, ale nie musi być vatowcem). W przypadku wysyłki krajowej opodatkowanie przesyłki odbywa się oczywiście w Polsce, niemniej należy zaznaczyć, iż każda przesyłka ma swoją określoną wartość – nie może przekroczyć 35,000€.

Sprzedaż wysyłkowa wiąże się z obowiązkiem wystawiania faktur, aczkolwiek nie muszą być one opatrzone podpisem sprzedającego ani kupującego, mało tego – nie musi na nich widnieć Numer Identyfikacji Podatkowej. Fakturę jest najrozsądniej wystawić przed przekazaniem przesyłki poczcie czy też firmie kurierskiej, bowiem wówczas unikniemy wszelkich niedogodności, oraz zaoszczędzimy na czasie. Wystawioną fakturę należy przekazać np. kurierowi, który ją dostarczy prosto do rąk własnych adresata. Oczywiście poza samą fakturą sprzedający (przedsiębiorca) musi podać dokumenty przewozowe oraz te potwierdzające odbiór towarów za granicą i kopie faktur dostawy.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Transakcje te przebiegają wewnątrz danej wspólnoty – Unii Europejskiej, niemniej istnieją regiony, które są wyłączone. Są nimi m.in. Wyspy Kanaryjskie, grecka góra Athos, czy też Wyspy Alandzkie znajdujące się na terenie Finlandii.

Od kiedy Polska weszła do UE zniknęły wszelkie granice, a także niegdyś utrudniające zawieranie transakcji, opłaty celne. Transakcje wewnątrzwspólnotowe to nic innego jak zakup towarów w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje podatek 0% – przedsiębiorca wystawia fakturę VAT 0%.
Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów:

  • Towary znajdujące się na terenie państwa tudzież regionu niewchodzącego w skład UE
  • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
  • Czasowe używanie towarów – świadczenie usług przez podatnika

Transakcje w formie akredytywy (zagraniczny kontrahent)

Transakcje eksportowe w formie akredytywy to „chleb powszedni” dla polskich banków, które wypłacają pieniądze sprzedającemu po okazaniu przez niego stosownych dokumentów jak np. listy przewozowej czy ubezpieczenia ładunku. Akredytywa pozwala na odroczenie płatności i jest dobrą formą rozliczania się pomiędzy dwoma stronami tudzież partnerami handlowymi.

Eksporter najczęściej zabezpiecza się przez niewypłacalnością importera – nie ma się, co dziwić, gdyż z reguły nie są to małe pieniądze. Najczęściej bank eksportera przejmuje na siebie zobowiązanie banku drugiej strony do wypłaty należności. Akredytywa potwierdzona jest wygodna i co najważniejsze zabezpieczona, a walutą rozliczeniową jest najczęściej dolar lub euro.

Słowem podsumowania

Zanim podejmie się decyzje o przeprowadzeniu jakichkolwiek transakcji, należy zgłębić swoją wiedze gdyż jest ona swego rodzaju gwarantem niepopełnienia błędów i uchybień. Zatem, w wielkim skrócie – co należy wiedzieć?

  • Przedsiębiorca jest zwolniony od podatku wówczas, gdy wartość sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 10,000€ (przeliczona na złotówki)
  • Możliwość rezygnacji z uzależnienia miejsca opodatkowania od przekroczenia limitu, który ustanawia dany kraj
  • Konieczność poinformowania US państwa docelowego

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *