Rozwój Polski Wschodniej przyjazny dla środowiska

Rozwój Polski Wschodniej to program operacyjny powstały z myślą o najbiedniejszych regionach naszego kraju, który ma na celu rozwój gospodarczy 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Pieniądze z tego programu mogą być przeznaczone na różnorodne działania jak choćby rozwój turystyki w regionie, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej czy poprawa komunikacji. Niezależnie jednak od przeznaczenia pieniędzy, mają one być wydawane w zgodzie ze środowiskiem.

Oczywiście niemożliwe jest, aby wszystkie dotowane projekty były nieszkodliwe dla przyrody. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce jednak, aby to właśnie projekty nie wpływające z negatywnym stopniu na naturę miały większe szansę na otrzymanie pieniędzy. Resort zachęcał do dbania o środowisko na konferencji, która odbyła się w wakacje i dotyczyła właśnie programu Rozwój Polski Wschodniej. Promowane były praktyki oszczędnego gospodarowania wodą, energią i odpadami, a Ministerstwo poinformowało także, że za przyjazne środowisku technologie przyznawane będą duże liczby punktów przy ocenie projektu.

Program Rozwoju Polski Wschodniej nie jest jakimś szczególnym wyjątkiem, gdyż w każdym programie część punktów jest przyznawana właśnie za rozwiązania nieszkodliwe dla otoczeni, m.in. w zakresie emisji gazów czy segregowania odpadów. To właśnie w Rozwoju Polski Wschodniej nacisk na ochronę środowiska ma być największy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.