Runda III P-rogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszona została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości III runda aplikacyjna w 2009 roku projektów w ramach Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”. Termin składania aplikacji: od 28 września do 30 października bieżącego roku. Warto dodać, iż PARP może zamknąć nabór przed terminem ostatecznym. Stanie się tak wtedy kiedy kwota dotacji wyniesie 150% całości budżetu przeznaczonego na III rundę aplikacyjną.

Do konkursu można przystąpić z dwoma typami projektów.

Pierwszy obejmuje projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo- rozwojowej, które aplikujący zamierza przeprowadzić. Celem tego dofinansowania jest zwiększenie inwestycji na rynku gospodarczym typu B+R, które w przyszłości mogą osiągnąć status centrum badawczo- rozwojowego, czyli CBR. Aby uzyskać tego typu dotacje trzeba posiadać już wcześniejsze wydatki oraz doświadczenie związane z tego typu przedsiębiorstwem. Pieniądze z dofinansowania mogą być przeznaczone zarówno na wynajem potrzebnych nieruchomości, a także na zakup potrzebnych sprzętów oraz pensje pracownicze.

Drugi typ projektów ma na celu wdrożenie inwestycji dotyczących wzornictwa przemysłowego. O dotację ubiegać się mogą firmy lub przedsiębiorstwa zajmujące się opracowywaniem wzorów oraz jego produkcją. Warunkiem uzyskania dotacji jest korzystanie przez wnioskodawcę z fachowych usług doradczych jako wsparcie dla procesu wzornictwa przemysłowego. Jednym z warunków jest także opłacalność projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla niewielkich firm oraz średnich przedsiębiorców. Budżet III rundy aplikacyjnej w 2009 roku wynosi prawie 70 milionów złotych. Całość środków finansowych przeznaczonych na ten projekt to 186 milionów euro. Progi procentowe wynoszą od 40% do 70% wartości całego projektu. Maksymalna wartość danego projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro. Maksymalne wartości dla projektu drugiego typu wynoszą: 21 milionów złotych na inwestycje, jeden milion złotych na szkolenia oraz 600 tysięcy złotych na część doradczą. Wnioski wypełniane są poprzez aplikację Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.