Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są sprawdzane przez Państwową Inspekcję Pracy podczas dokonywanych kontroli (w tym tych niezapowiedzianych). Pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do przeprowadzenia takiego szkolenia w przypadku przyjęcia nowych pracowników. Oczywiście takowe muszą być systematycznie powtarzane.

Szkolenia z zakresu BHP odbywają się w czasie trwania pracy i są płatne tzn. pracodawca wlicza je do wynagrodzenia pracownika. Nie można dopuścić do takiego stanu rzeczy, aby pracownik rozpoczął wykonywanie swojej pracy bez pozytywnego orzeczenia lekarskiego, w którym lekarz (lekarze) wyrażają pozytywną opinię o stanie zdrowia pacjenta jak również bez starannie przeprowadzonego szkolenia BHP – w tym szkolenia przeciwpożarowego. Każde odbyte szkolenie jest notowane, a pracownik otrzymuje dokument potwierdzający jego odbycie – zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie o zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie pracowników odbywa się wyłącznie na koszt pracodawcy, który dodatkowo płaci za ich uczestnictwo. Jeżeli pracodawca zatrudnia w swojej firmie nie więcej aniżeli 10 pracowników szkolenie takie może przeprowadzić sam, niemniej jednak zazwyczaj robią to jednostki organizacyjne, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej.

Aby pracodawca mógł osobiście przeprowadzić szkolenie BHP sam musi ukończyć swego rodzaju kurs celem zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji.

Warto również zastanowić się nad samym przeprowadzaniem szkoleń – wszak przekazywanie suchych faktów i mówienie bez jakichkolwiek emocji naraża pracowników na nudę, co objawia się bujaniem w obłokach i nieprzywiązywaniem uwagi do głoszonych treści. Jako, że dzień, w którym przeprowadzane jest szkolenie BHP jest zazwyczaj dniem wolnym dla pracownika tym samym nie jest on zestresowany, warto zajęcia te przeprowadzić w miłej i radosnej atmosferze co zaowocuje pozyskaniem przez niego nowej wiedzy i przykładne wykonywanie swoich obowiązków w pracy.

Wybór odpowiedniego szkolenia

Można pomyśleć, że wybór odpowiedniej firmy szkoleniowej jest dziecinnie prosty – nic bardziej mylnego. W dzisiejszych czasach pracodawcy oczekują od szkolenia bliskości z daną firmą – inne oczekiwania mają pracodawcy zatrudniający pracowników w fabrykach produkujących samochody, inne w produkujących słodycze, a jeszcze inne, artykuły papiernicze.  Ważne jest, aby wynajmowana do tego celu firma oprócz suchych faktów przedstawiała również ciekawe przykłady wyświetlane np. za pomocą projektora czy też wprowadzała wypełnianie ankiet (np. czego spodziewam się po szkoleniu) lub wykonywanie praktycznych i przydatnych ćwiczeń.

Pracodawca dodatkowo może sprecyzować cel i rezultat jaki chce uzyskać ze szkolenia BHP. W tym celu firmy szkoleniowe przedstawiają różne programy i omawiają wszelkie inne szczegóły.

Co dalej?

Po zakończonym szkoleniu pracownicy wracają do wykonywania swoich obowiązków. Warto wówczas poddać ich bacznej obserwacji, aby ustalić czy w trakcie wykonywania swojej pracy wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności, czy przestrzegają wszelkich środków bezpieczeństwa, a także uważnie monitorować ich wydajność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.