Ubezpieczenia dla firm.

Ubezpieczenie jest nieodzownym elementem zabezpieczającym każdą, nawet najmniejszą firmę. Pożar, kradzież z włamaniem, powódź, albo wypadek samochodowy – są to zdarzenia, na które nikt nie ma wpływu, a które mogą doprowadzić firmę do bankructwa.

Bardzo często firmy tudzież przedsiębiorstwa posiadają ściśle określoną kwotę w postaci nadwyżki finansowej, która ulokowana w banku czy też w papierach wartościowych może pomóc w odrobieniu strat, ale należy się zastanowić, czy warto tą ciężko wypracowaną gotówkę wydać np. na remont zalanego magazynu? Czy nie lepiej ubezpieczyć firmę w taki sposób, aby wszelkie potencjalne straty zostały całkowicie zrekompensowane?

Należy mieć na uwadze, że każda firma ma indywidualne potrzeby – również te w kwestii ubezpieczenia. Na samym początku należy dokładnie przeanalizować, co może zagrażać firmie narażając ją na straty finansowe i czy na te niebezpieczeństwa jest narażona tylko siedziba firmy, czy też magazyny i np. biura handlowe znajdujące się w innej części miasta, a w przypadku firm transportowych wszelkie pojazdy.

Najważniejsze czynniki, którymi musimy kierować się przy wyborze ubezpieczenia:

  • rodzaj potrzebnego ubezpieczenia (zdarzenie losowe, utracone korzyści, kradzież z włamaniem etc.)
  • zapoznanie się z ofertami konkurujących ze sobą towarzystw ubezpieczeniowych i ich porównanie
  • wysokość sumy ubezpieczenia (należy ustalić wartość, która zrekompensuje wszelkie, potencjalne straty)
  • wartość składki ubezpieczeniowej

Podział zagrażających firmie/przedsiębiorstwu niebezpieczeństw:

  • straty finansowe (kradzież, nieudany projekt etc.)
  • starty związane ze zniszczeniem/dewastacją mienia
  • uszkodzenia i/lub zniszczenia środków transportu
  • choroby pracowników w tym nieszczęśliwe wypadki w miejscu lub podczas wykonywania pracy

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem, jest popularne OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie mniej jednak wykupując ten typ ubezpieczenia należy zwrócić szczególną uwagę na zakres, jaki dany pakiet oferuje. Z pewnością jednym ze „stałych punktów” pakietu OC jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, na mocy, której osoba ubezpieczona musi naprawić szkodę rzeczową i/lub osobową wyrządzoną osobie trzeciej. W parze wraz z odpowiedzialnością deliktową najczęściej idzie także kontraktowa, lecz jest ona dodatkowo płatna.

Oprócz ubezpieczenia OC, najczęściej napotykamy także na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, aczkolwiek coraz częściej spotykanymi są również m.in. ubezpieczenie od utraty zysku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, kserokopiarki, nośniki danych, oraz dane zapisane na dyskach) czy też ubezpieczenie cargo (niezbędne w przypadku firm transportowych przewożących ładunki w transporcie krajowym).

Firmy zatrudniające pracowników.

W przypadku zatrudniania pracowników właściciel firmy winien jest im zapewnić ubezpieczenie osobowe, które oprócz odpowiedzialności za losowe wypadki, może także obejmować zwrot kosztów leczenia (NNW), a także wypłatę zasiłku z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku ubezpieczeń pracowników bezwzględnie należy dokonać podziału i dopasować do każdego z osobna wysokość i zakres świadczeń, oraz stworzyć tzw. grupy ryzyka, czyli osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo np. wypadek w trakcie wykonywania pracy. W przypadku podziału na grupy oczywistym jest, iż pracownicy biurowi będą posiadać skromniejszy zakres ubezpieczenia, a pracownicy fizyczni pracujący w szczególnych warunkach oprócz wysokiej kwoty ubezpieczenia, będą mieli także liczone miesiące i lata pracy, w których pracowali w niebezpiecznych warunkach (wykaz A – pracownik może się ubiegać o emeryturę po przepracowaniu 15 lat w warunkach szczególnych).

Podsumowanie.

Spośród ogromnej ilości pakietów ubezpieczeniowych, trudno jest wybrać ten właściwy. Nie warto tej decyzji podejmować pochopnie, lecz stosunkowo wcześniej przeprowadzić dokładną analizę sytuacji. Przy kompleksowych ubezpieczeniach należy się nastawić na spory koszt i tym samym płacenie wysokich składek ubezpieczeniowych, aczkolwiek w zamian otrzymujemy 100% świadomość dobrego wyboru, a w razie przytrafienia się jakiegoś nieszczęścia możemy być pewni, że ubezpieczenie pokryje każdą złotówkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *