Ubezpieczenia emerytalne – emerytura dla przedsiębiorcy.

Będąc właścicielami małej lub potężnej i dobrze prosperującej firmy zazwyczaj nie zastanawiamy się jak w przyszłości będzie wyglądała nasza „złota jesień życia” – emerytura. Oczywistym jest fakt, iż zdecydowana większość przedsiębiorców stara się – i przeważnie płaci minimalne podatki i najmniejsze z możliwych składki na ZUS. Niemniej jednak płacąc najniższe składki musimy liczyć się z faktem, iż nasza emerytura będzie dalece inna aniżeli się tego spodziewamy.

Przyszła emerytura zwykle pochodzi z pierwszego i drugiego filaru, przy czym należy zaznaczyć, iż emerytura płacona dożywotnio wiąże się nierozerwalnie z pierwszym filarem, a jej wysokość uzależniona jest od środków zgromadzonych na koncie, które jako przedsiębiorcy każdego miesiąca wpłacaliśmy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytura wypłacana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei drugi filar to emerytura uzależniona od wielkości kapitału zgromadzonego na osobistym rachunku OFE, która – wskazuje na to coraz więcej dowodów, będzie również wypłacana przez ZUS.

Emerytury przedsiębiorców będą utrzymywały się na jednym z najniższych poziomów, co rzecz jasna wiąże się z opłacaniem minimalnych składek. Po kolejnej waloryzacji rent i emerytur, w 2010 roku najniższa emerytura wynosić będzie zaledwie 723, 80 zł brutto, co według średniego okresu opłacania składek, który wynosi 37 lat, wypada niesamowicie mało. Poza tym, jak prognozuje ZUS część przedsiębiorców nie otrzyma nawet minimalnego wynagrodzenia, dlatego też będzie je musiał uzupełniać budżet państwa – trzeba mieć na uwadze, iż na dopłatę mogą liczyć jedynie kobiety, które składki opłacały przez okres minimum 20 lat i mężczyźni, którzy dokonywali regularnych opłat, ale przez okres o lat dłuższy (25 lat). Przyszłość przedsiębiorców nie przedstawia się dobrze, dlatego też oprócz dbania o interesy firmy, powinni też zająć się dbaniem o spokojną i dostatnią przyszłość na emeryturze. Co można zrobić, aby ten dochód był większy?

Pierwszym i najprostszym – ale nie najtańszym rozwiązaniem, jest odprowadzanie większych składek do ZUS-u, które płacone regularnie, automatycznie zapewnią większą emeryturę. Kolejnym i stosunkowo dobrym rozwiązaniem jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, w którym to można odkładać sobie dodatkowe środki pieniężne na przysłowiowe „stare lata”. Niemniej jednak w tym przypadku należy się liczyć z pewnymi ograniczeniami – otóż istnieje maksymalny próg finansowy, którego nie można przekroczyć (w skali jednego roku). Lepszym wyjściem wydają się fundusze/lokaty inwestycyjne i comiesięczne lokowanie pieniędzy, wynajem tudzież dzierżawa lokalu lub mieszkania, z którego również będzie generowany dodatkowy dochód, zakup nieruchomości, papiery wartościowe, jak również członkostwo w OFE i sukcesywne odkładanie środków pieniężnych.

Opłacanie najniższych składek przez przedsiębiorców może mieć również swoje pozytywne strony, wszak zaoszczędzone pieniądze można korzystnie zainwestować, a gdy przyjdzie jesień życia nie trzeba będzie martwić się o swoją przyszłość, a dodatkowo ZUS będzie wypłacał te marne kilkaset złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.