Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne to rozwiązania prawne, których zadaniem jest zapewnienie środków utrzymania osobom ubezpieczonym, oraz ich rodzinom w przypadku wykazania niezdolności do pracy.

W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmuje się ZUS i KRUS. Pracownicy oraz ludzie utrzymujący się z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, z kolei utrzymujący się z prowadzenia działalności rolniczej z Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych.

Podział ubezpieczeń społecznych

 • ubezpieczenia emerytalne
 • ubezpieczenia rentowe
 • ubezpieczenia chorobowe
 • ubezpieczenia wypadkowe

Ubezpieczeniom społecznym nie podlegają

 • obcokrajowcy przebywający na obszarze RP, których pobyt nie jest stały
 • obcokrajowcy zatrudnieni w zagranicznych przedstawicielstwach dyplomatycznych, konsulatach, misjach (w tym misjach specjalnych) oraz instytucjach międzynarodowych

Co należy przygotować przed wizytą w Zus-ie?

 • numer REGON
 • numer wpisu do ewidencji i nazwa organu prowadzącego rejestr
 • numer rachunku bankowego
 • dane personalne wraz z numerem PESEL, NIP, adresem, datą urodzenia etc
 • dane personalne i zdjęcia zgłaszanych pracowników, (jeżeli takowi są)

ZUS a zakładanie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej musi zgłosić tą informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypełniając formularze rejestracyjne: ZFA – w przypadku zgłoszenia płatnika składek, oraz ZUA – w przypadku, kiedy zatrudniamy w firmie pracownika. Uwaga! Jeżeli comiesięczna pensja przekracza minimum krajowe (1276zł brutto) przedsiębiorca musi zgłosić takiego pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego wypełniając formularz ZZA.

Podstawą obliczenia składek do ZUS jest zdeklarowany dochód, który nie może być mniejszy aniżeli wartość 60% średniego wynagrodzenia krajowego, a więc przekazujemy 9% od podstawy wymiaru składki (średnie wynagrodzenie krajowe podaje Główny Urząd Statystyczny, a wynosi ono 1915,80 zł). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 2 lata zobowiązani są do comiesięcznych wydatków, które kształtują się w granicach 839,02zł. Natomiast należy wiedzieć, iż wszyscy „raczkujący” przedsiębiorcy tj. zakładający swoją własną działalność gospodarczą mają prawo skorzystać z tzw. preferencyjnej składki, która wynosi raptem 337,70zł przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Niemniej jednak, aby móc płacić niższe składki trzeba spełniać następujące warunki:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności
 • w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca nie będzie wykonywał usług na rzecz byłego pracodawcy (dotyczy to bieżącego lub poprzedniego roku kalendarzowego)

Jak zgłosić pracownika do ZUS?

Zatrudniając pracownika jesteśmy zobowiązani w przeciągu siedmiu dni zgłosić go do ubezpieczeń społecznych – sytuacja wygląda analogicznie, jeżeli pracownik odchodzi z danej firmy.

Aby zgłosić nowego pracownika należy wypełnić formularz ZUS ZUA – dzięki temu osoba ta będzie podlegała wszystkim ubezpieczeniom przez cały okres wykonywania swojej pracy. Mając na myśli ubezpieczenia społeczne musimy zgłosić nowego pracownika do ubezpieczenia chorobowego, rentowego, emerytalnego, wypadkowego, oraz oczywiście zdrowotnego. Dodatkowo, jako pracodawca musimy mieć na uwadze, że ciąży nad nami dodatkowy obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli wszelkie formalności dobiegły końca, przed pracodawcą staje nowy obowiązek, a mianowicie comiesięczne obliczanie składek – można to robić samemu lub powierzyć całą tą „biurokrację” księgowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *