Unia ratuje budżet polskich metropolii

W czasach spowolnienia gospodarczego kłopoty finansowe dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale także samorządu dużych polskich miast. Nie mogą one bowiem liczyć na duże wpływy z tytułu np. podatków. W tej sytuacji dla wielu polskich metropolii jedynym ratunkiem wydają się być fundusze europejskie.

Dzięki dotacjom, miasta mimo kryzysu wcale nie muszą rezygnować z zaplanowanych inwestycji. Pozyskiwane kwoty w pełni pokrywają bowiem straty wynikające ze światowej recesji. Samorządowcy podkreślają, że obecnie dotacje są jedynym źródłem dużych przychodów, bo wszystkie inne źródła szybko „wysychają”. Przykładem mogą być przychody z tytułu podatków od osób fizycznych, które w tym roku zmalały aż o 15% i spowodowały straty około 1,5 miliarda złotych w budżetach dużych polskich miast.

Na szczęście dziura budżetowa spowodowana recesją, jest szczelnie łatana wpływami z Brukseli. Najwięcej udało się w tym roku pozyskać Katowicom, do których już wpłynęło 170 milionów złotych. 60 milionów dostała Warszawa, 22 Kraków. Oba te miasta zapewniają jednak, że do końca roku kwota ta znacznie wzrośnie – w Warszawie ma osiągnąć 200 milionów, zaś w Krakowie połowę tej liczby.

Pozyskane pieniądze są najczęściej przeznaczane na inwestycje drogowe. Tak jest np. w przypadku stolicy, która ostatnio podpisała umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych o wartości 150 milionów złotych. Innym przykładem może być Białystok, który na drogi wyda 80% pozyskanych środków.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.