Unia zapłaci za remonty

W czerwcu zakończył się duży remont w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Jest do dobra wiadomość przede wszystkim dla pacjentów, jednak mamy także dobrą wiadomość dla miasta – Unia Europejska zwróci 85% poniesionych kosztów tej inwestycji. Pieniądze udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Remont w Miejskim Szpitalu Zespolonym do małych nie należał, a polegał na modernizacji dwóch oddziałów – oddziału urologii oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej. Oprócz samej modernizacji, szpital zyskał także dodatkowy sprzęt. Zakupiony został zestaw implantacyjny, nowoczesny aparat USG, a także dwustrzykawkowa pompa infuzyjna. Część pieniędzy przeznaczono także na zakup „podstawowego” wyposażenia takiego jak łóżka szpitalne czy szafki. Wszystkie te działania spowodowały, że warunki na obu oddziałach wreszcie spełniają ustalone normy i są dostosowane do obowiązujących standardów.

Projekt pochłonął dokładnie 4 miliony 790 tysięcy złotych. 85% pieniędzy udało się jednak odzyskać, a przyznana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła nieco ponad 3,4 miliony złotych. Bardzo możliwe, że nie jest to ostatnia dotacja na szpitale w Częstochowie bowiem na ponad milion złotych na zakup sprzętu ma szansę Wojewódzki Szpital na Tysiącleciu. Tym samym liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków zakończonych dotacją od grudnia 2007 roku, wzrosła w Częstochowie do 15.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *