Wartość pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie jest zmienna i polega ona na zjawisku, że pewna kwota pieniędzy, którą dysponujemy na przykład 1000 zł ma większą wartość, niż te same 1000 zł za pewien czas, na przykład za rok. Związane jest to z pewnymi cechami rynku oraz zachowaniami społeczeństwa, do których zaliczyć możemy:

  • Inflację, występuje ona w zdecydowanej większości państw, nawet niewielki jej wskaźnik w granicach 1, 2% oznacza, że nasze oszczędności, jeśli ich nie zainwestujemy będą z roku na rok coraz mniejsze.
  • Inwestycje, które potencjalnie powinny przynosić zyski
  • Ryzyko. Ludzie przeważnie chcą mieć pieniądze tak szybko jak to możliwie, ponieważ boją się zjawisk gospodarczych, które mogą spowodować, że nie otrzymają środków pieniężnych, które ktoś im obiecał. Przykładem mogą być strajkujący lekarze domagający się natychmiastowych podwyżek.
  • Efekt konsumpcji. Ludzie nie lubią odkładać zakupów na przyszłość. Wolą raczej posiadać określone dobra, które są im potrzebne w możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego chcą mieć jak najszybciej środki pieniężne i nawet są gotowi wziąć pożyczkę, by zaspokoić swój popyt.

Znajomość reguł związanych ze zmienną wartością pieniądza w czasie jest ważna zarówno dla szefów firm jak i gospodarstw domowych. Trudno jest sobie bowiem wyobrazić inwestycje, które nie uwzględniałyby tego zjawiska. Spowodowałoby to bowiem bardzo duże ryzyko działalności każdego przedsiębiorstwa. Natomiast konsumentom taka wiedza ułatwia bardziej racjonalne planowanie zakupów, czy też zaciąganie kredytów.

Aby szczegółowo obliczyć wartość przyszłą i bieżącą pieniądza w czasie można posłużyć się pewnymi wzorami. Dla wartości przyszłej FV (Future Value) stosujemy następujący:
[important]FV = PV x (1 + n x r)[/important]
Jest to prosty wzór, który nie uwzględnia kapitalizacji odsetek. PV oznacza wartość obecną pieniądza, n-liczbę okresów odsetkowych, r-stopę procentową w danym okresie. Jeśli zatem zainwestujemy 1000 zł na pięć lat, zakładając, że stopa procentowa wyniesie 5%, to powinniśmy otrzymać na koniec przedsięwzięcia kwotę 1250 zł. Stopa procentowa r powinna uwzględniać wszystkie wymienione wcześniej czynniki a więc: wskaźnik inflacji, ryzyko, zachowania konsumentów, zyski z inwestycji. Ustalenie jej poziomu powoduje z reguły wiele trudności, bowiem nie łatwo jest przewidzieć jaka ona będzie dla danej inwestycji. Często bowiem jest ona inna dla rożnych przedsięwzięć. Jednak analitycy finansowi, powinni starać się możliwie precyzyjnie ustalać jej wielkość, gdyż nawet niewielki ułamek procenta może okazać się katastrofalny w skutkach dla przedsiębiorstwa.
Przekształcając wzór na wartość przyszłą otrzymujemy równanie na wartość obecną pieniądza w czasie PV (Present Value), który wygląda następująco.
[important]PV=FV/(1+n x r)[/important]
Równanie to również nie uwzględnia kapitalizacji odsetek. W tym przypadku r oznacza stopę dyskontową. Za jej pomocą możemy sprowadzić spodziewane wpływy pieniężne w przyszłości do wartości obecnej. Jeśli zatem chcemy wiedzieć jaką sumę należy zainwestować aby za pięć lat osiągnąć 1250 zł przy 5% stopie dyskontowej, można posłużyć się wzorem na PV. Po podstawieniu do wzoru otrzymamy wynik 1000 zł.

Ponadto rozmaite wzory na wartość pieniądza w czasie pozwalają na obliczenie wielkości annuitowych, czyli stałych okresowych płatności, stopy zwrotu, efektywnej rocznej stopy procentowej, wartości bieżącej netto (NPV) oraz innych mierników związanych z przepływami środków pieniężnych. Są one często rozbudowane, w praktyce zawierające bardzo często okresy kapitalizacji odsetek.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *