Windykacja należności

Niezależnie od wielkości firmy, przedsiębiorcy są narażeni na nieuczciwych kontrahentów – można rzec, że jest to całkiem naturalne zjawisko, niemniej jednak należy posiadać wiedzę, jak skutecznie wyegzekwować swoją należność, a przy tym nie narazić swojej firmy na dodatkowe koszty. Czy to jest możliwe?

Skuteczna windykacja jest jednym ze sposobów egzekwowania należnych sum pieniężnych, z którymi zalega kontrahent, jednak zanim poweźmiemy radykalne działania, powinniśmy stosowanie zabezpieczyć każdą jedną zawieraną umowę, gdyż takowa będzie swoistym zabezpieczeniem. Umowy są jednak rzadko zawierane, ponieważ ponad 95% świadczeń odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT – niestety żaden kontrahent nie ma obowiązku ich podpisu, a więc w razie jakichkolwiek problemów sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Kolejnym sposobem zabezpieczenia są weksle, które stanowią podstawę wydania nakazu należnej przedsiębiorcy sumy pieniężnej, a w razie jakichkolwiek komplikacji stanowią one niezbity dowód, z którym można wystąpić na drogę postępowania sądowego.

W przypadku zaległości ze spłatą, np. comiesięcznych rat, przedsiębiorca ma obowiązek oddać sprawę do sądu, lecz cały proces jest długotrwały. Po 6 miesiącach sądowa windykacja należności staje się o wiele mniej skuteczna. Należy nadmienić, iż kierując sprawę do sądu trzeba mieć na uwadze wartość przedmiotu sporu, bowiem jeżeli jego łączna kwota nie przekracza 100,000zł sprawą zajmują się odpowiednie wydziały gospodarcze działające w sądach rejonowych. Z kolei, jeżeli kwota ta jest większa, sprawę przejmują te same wydziały, ale działające już w sądach okręgowych.

Jak zatem wygląda proces odzyskania należnej kwoty?

Otóż składając pozew do sądu należy mieć na uwadze, że powództwo wytacza się tylko i wyłącznie poprzez sąd działający na obszarze tudzież obejmujący miejsce zamieszkania dłużnika. Następnie konieczne jest okazanie wszelkich możliwych dowodów, czyli m.in. dokumentów traktujących o potwierdzeniu otrzymania dostawy czy też podpisaną fakturę, (jeżeli takowa została przez nieuczciwego kontrahenta podpisana). Najszybszą drogą odzyskania należnych przedsiębiorcy pieniędzy, jest uzyskanie nakazu zapłaty, który wydaje sąd, przy czym należy zaznaczyć, że wydanie nakazu zapłaty może odbyć się wówczas, gdy w grę wchodzą pieniądze, a wszelkie czynności są udokumentowane tj. zaakceptowane przez dłużników rachunki, wezwania do zapłaty, weksle, czeki czy też podpisana umowa zabezpieczająca.

Zanim przedsiębiorca wejdzie na drogę sądową, musi dłużnikowi wysłać stosowne wezwanie do zapłaty – najlepiej wysłać takowe dwu, a nawet trzykrotnie. Ponadto należy pamiętać, że osoba pozywająca musi uiścić wszelkie wymagane opłaty, które bezpośrednio wiążą się z wejściem na drogę sądową, a są nimi:

  • opłacenie pozwu
  • opłaty sądowe

Niemniej dosyć często zdarza się, że sąd nie akceptuje zgromadzonych dokumentów twierdząc, że nie zachodzą żadne przesłanki, aby wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Oczywiście może go wydać w postępowaniu upominawczym, lecz uprzednio musi orzec, że roszczenie przedsiębiorcy nie jest bezzasadne – jeżeli jednak, według sądu tak jest, wówczas całe postępowanie przybiera zwykły obrót, a czas oczekiwania niemiłosiernie się wydłuża, co często przedkłada się na niemożność skutecznego wyegzekwowania należności. Niestety prawo jest takie, jakie jest i nie mamy na nie wpływu.

Jeżeli jednak sąd pozytywnie rozpatrzy pozew, wówczas po uprawomocnieniu się wyroku przedsiębiorca może niemalże natychmiast wnieść wniosek do odpowiedniego komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniesienie sprawy do sądu jest o wiele bardziej bezpieczne, aniżeli zatrudnianie firm windykacyjnych, kiedy to musimy się liczyć z dużymi wydatkami i nie zawsze „czystymi zagrywkami”.

Podsumowując, windykacja należności wydaje się z pozoru błahostką, którą w rzeczywistości nie jest. Każdy przedsiębiorca zanim podejmie radykalne kroki i zgłosi sprawę na drogę postępowania sądowego powinien stosowanie zabezpieczyć każdą transakcję, oraz utrzymywać dobre stosunki z kontrahentem. Wymieńmy, zatem w wielkim skrócie „złote zasady” skutecznej transakcji jak również skutecznej windykacji należności:

  • zabezpieczenie transakcji (m.in. podpisane przez kontrahenta faktury VAT, umowy, korespondencja)
  • znajomość prawa oraz zasad windykacji
  • komunikatywność, otwarcie na klienta
  • odporność na stres
  • złożenie stosownego pozwu (ostateczność)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *