Bezpłatne szkolenie „Wniosek o płatność” w Sieradzu

W dniu 21 października odbędzie się bezpłatne szkolenie o temacie: „Wniosek o płatność”, będą to zajęcia w formie warsztatowej i potrwają osiem godzin, wykład poprowadzi pani Beata Rybak. Szkolenie będzie miało miejsce w Regionalnej Izbie Gospodarczej przy ulicy Pułaskiego 5 w Sieradzu, zajęcia rozpoczną się o godzinie 9.

W szkoleniu mogą wziąć osoby, będące przedstawicielami:

  • jednostek samorządu terenowego,
  • szkół-podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych,
  • placówek edukacyjnych, w tym przedszkolnych,
  • organów prowadzących,
  • organizacji pozarządowych,
  • przedmioty będące projektodawcami do Europejskiego Funduszu Społecznego z gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu oraz jego rozliczeniem, a także odpowiedzi na pytania związanie z działaniem oraz aplikowaniem do konkursów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zajęciach uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność odpowiedniego sporządzania harmonogramu płatności oraz poprawnego wypełnienia wniosku w Generatorze Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pod koniec zajęć każdy uczestnik otrzyma wydruk wniosku o płatność, a także zasady wypełniania takowych aplikacji opracowane prze Instytucje Pośredniczące wraz z materiałami ćwiczeniowymi ze szkolenia.

Aby zakwalifikować się do szkolenia należy poprawnie wypełnić formularz znajdujący się na stronie Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych w Sieradzu: www.sieradz.roefs.pl wraz z uwzględnieniem odpowiedniej daty i tematyki zajęć. Formularz ten można odebrać także w Punkcie Informacyjnym RO EFS przy ulicy Pułaskiego 5 w Sieradzu. O wyborze osób decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli uczestnik nie będzie mógł przybyć na warsztaty powinien poinformować o tym ROEFS co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku beneficjent zmuszony będzie pokryć koszta udziału w zajęciach szkoleniowych, wysyłając formularz uczestnik zobowiązuje się do zapłaty za koszta bez sprzeciwu. Wszyscy zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani o udziale poprzez telefoniczne potwierdzenie.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *