Bezpłatne szkolenie: Rozlicznie projektów finansowanych w ramach EFS w Opolu

Regionalny Ośrodek Europejskich Funduszy Społecznych w Opolu organizuje bezpłatne szkolenie o tematyce: Rozliczanie projektów finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie to odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2009 roku, poprowadzi je pani Renata Ćwirzeń- Szymańska. Miejsce warsztatów to budynek Związku Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych w Polsce przy ulicy Krupniczej 15 w Opolu. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9 rano i potrwa osiem godzin przez dwa dni szkoleniowe. O udziałe w warsztatach decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych pod numerem telefonu: o77 402 51 06 oraz faksu 077 402 51 15.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, które są projektodawcami albo beneficjentami Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz którzy realizują zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwłaszcza te osoby, które zajmują się finansową częścią projektów. Ponadto w warsztatach mogą wziąć udział pracownicy placówek dydaktyczno- społecznych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych oraz organów prowadzących działania i instytucje na rynku pracy. Jedna instytucja może oddelegować tylko jednego przedstawiciela.

Ważną informacją jest to, że osoba wysyłająca formularz zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w konkursie, jeśli zrezygnuje ze szkolenia bez wcześniejsze powiadomienia zobowiązuje się ona do pokrycia całościowych kosztów związanych z uczestnictwem w wartości. O rezygnacji należy powiadomić Regionalny Ośrodek najpóźniej do dwóch dni przed wyznaczonym terminem zajęć.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 0 77 402 51 15 do dnia 12 października bieżącego roku.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które mają problem z dostaniem się do budynku Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.